Το Σύστημα BLENDEDείναι μια νέα δυναμική υπηρεσία εκπαίδευσης της Linguaphoneπου συνδυάζει δύο δοκιμασμένους και αποτελεσματικούς τρόπους εκμάθησης.

Σύστημα αυτοδιδασκαλίας Linguaphone  + Προσωπικό μάθημα με έμπειρο καθηγητή

Γιατί το Σύστημα Blended;
 1. Είναι οικονομικό. Το κόστος είναι πολύ χαμηλότερο από ένα πρόγραμμα ιδιαίτερων μαθημάτων.
 2. Είναι ευέλικτο. Ο χρόνος και ο τρόπος είναι προσωπική σας επιλογή.
 3. Είναι αποτελεσματικό. Οι ώρες διδασκαλίας έρχονται να καλύψουν με ακρίβεια τις συγκεκριμένες αδυναμίες στις γνώσεις σας.
 4. Είναι αποδεδειγμένο. Αποτελεί συνδυασμό δύο κορυφαίων & παγκόσμιων εκπαιδευτικών μεθόδων της Linguaphoneπου έχουν αποδείξει την επιτυχία τους εδώ και 100 χρόνια.
 5. Με το Σύστημα Blended μπορείτε  να αποκτήσετε το πτυχίο της γλώσσας που επιθυμείτε. 
Πώς λειτουργεί το Σύστημα BLENDED:
 1. Αγοράζετετο σύστημα αυτοδιδασκαλίας Linguaphoneστην γλώσσα που σας ενδιαφέρει.
 2. Ακολουθείτε πιστάτο σύστημα και αφιερώνετε το χρόνο μελέτης που συνιστάται.
 3. Κάθε φορά που ολοκληρώνετε μια ενότητα, συμπληρώνετε ένα ειδικό τεστ που σας στέλνει ο προσωπικός σας καθηγητής προκειμένου να διαπιστώσετε κατά πόσο έχετε αφομοιώσει την ύλη που μελετήσατε προτού προχωρήσετε στην επόμενη ενότητα.
 4. Στέλνετετο τεστ συμπληρωμένο στον καθηγητή σας.
 5. Ο καθηγητής που σας παρακολουθεί προσωπικάπροσδιορίζει τις αδυναμίες σας και σας προτείνει την επιπλέον υποστήριξη που χρειάζεστε στον γραπτό ή στον προφορικό λόγο.
 6. Προγραμματίζετε το μάθημά σας ανάλογα με το διαθέσιμοχρόνο σας και το χώρο που σας εξυπηρετεί. Το μάθημα μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ (ατομικό μάθημα), είτε ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ, είτε ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ (εφαρμογή Skypeή WindowsLive, κλπ.), ακόμα και με συνδυασμό όλων των παραπάνω.
 7. Τώρα πλέον έχετε ολοκληρωμένη γνώση της γλώσσας που επιλέξατε και μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε άμεσα σε κάθε τομέα της ζωής σας.