Για εξωστρεφείς επιχειρήσεις που θέλουν να έχουν άνεση στην επικοινωνία
Για εξωστρεφείς επιχειρήσεις που θέλουν να προσφέρουν στην πελατεία τους ποιοτικές ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Για στελέχη επιχειρήσεων που θέλουν να ενημερώνονται για τις διεθνείς εξελίξεις στον τομέα τους και ευρύτερα
Για στελέχη επιχειρήσεων  που θέλουν να αντιμετωπίσουν το διεθνή ανταγωνισμό
Θέλετε να ξεκινήσετε μια καινούργια γλώσσα, να βελτιώσετε τις γνώσεις σας ή να προετοιμαστείτε για διπλώματα;
Σας προτείνουμε μαθήματα “κομμένα και ραμμένα στα μέτρα σας”

Μαθήματα ατομικά ή ομαδικά, με ευελιξία στην επιλογή του χώρου, χρόνου και τρόπου διδασκαλίας
Μιλήστε με άνεση σε 3 μήνες...
...την ξένη γλώσσα που σας ενδιαφέρει!
Διαλέξτε μια γλώσσα από τις 32 που προσφέρουμε, και ξεκινήστε!
Ευέλικτα, Οικονομικά & Αποτελεσματικά
Με υποστήριξη από καθηγητή
+ για προετοιμασία για δίπλωμα
ΤΑ 80+ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ LINGUAPHONE ΣΤΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΓΓΥΩΝΤΑΙ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Audio Active Αγγλικά | Μαθήματα Αγγλικών| Ενισχυμένη αυτοδιδασκαλία
Σύγχρονη Επαναστατική Μέθοδος Εκμάθησης Αγγλικής Γλώσσας
Τιμή: 290€ από 580€ (το κάθε στάδιο)
Πλήρης μέθοδος αυτοδιδασκαλίας 2 σταδίων που καλύπτει 4 επίπεδα (A1/A2 και B1/B2).
 
Σε ποιον απευθύνεται
 
Το σύστημα LINGUAPHONE για την εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας απευθύνεται σε εντελώς αρχάριους ή σε όσους διαθέτουν κάποιες βασικές γνώσεις αλλά δεν μπορούν να εκφραστούν και να επικοινωνήσουν (προφορικά και γραπτά) με σχετική άνεση. Η ευελιξία της μεθόδου επιτρέπει να χρησιμοποιηθεί με διαφορετικούς ρυθμούς και από την κατηγορία των σπουδαστών με στοιχειώδεις γνώσεις της γλώσσας (elementary).  
 
Τι καλύπτει
 
Το εκπαιδευτικό υλικό καλύπτει σε 90 μαθήματα ένα λεξιλόγιο 3.000 περίπου λέξεων και φράσεων και δίνει έμφαση σε δομές και λειτουργίες της Αγγλικής γλώσσας στην καθημερινή ζωή, με σκοπό την αποτελεσματική επικοινωνία στην ομιλία, στη συνεννόηση και στο γραπτό λόγο.
 
Τι πετυχαίνει
 
Με την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των 90 μαθημάτων και των ασκήσεων, ο σπουδαστής επιτυγχάνει ένα προχωρημένο επίπεδο εκμάθησης (UpperIntermediate) της Αγγλικής γλώσσας και έχει εξασφαλίσει μια καλή βάση για την προετοιμασία για τις εξετάσεις του επιπέδου Β2. Από τη μακρόχρονη εμπειρία μας τόσο στην ελληνική όσο και στην διεθνή αγορά  συνιστούμε περίπου 4 ώρες μελέτης ανά μάθημα.  
 
1ο στάδιο | Pre-intermediate
 
Το εκπαιδευτικό υλικό στοχεύει στην εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας στο πρώτο επίπεδο (Α2). Περιλαμβάνει 30 μαθήματα και καλύπτει ένα λεξιλόγιο 2.000 περίπου λέξεων και φράσεων. Δίδεται ιδιαίτερη έμφαση σε δομές και λειτουργίες της γλώσσας στην καθημερινή ζωή με σκοπό την αποτελεσματική επικοινωνία στην ομιλία, στη συνεννόηση και στο γραπτό λόγο. Με την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των 30 μαθημάτων, ο σπουδαστής επιτυγχάνει ένα καλό επίπεδο εκμάθησης (A2 -pre-intermediate) της Αγγλικής γλώσσας. Παρέχει επίσης μια καλή γλωσσική βάση για την προετοιμασία για εξετάσεις επιπέδου Α2.
 
Περιλαμβάνει:
- 12 CD ήχου
-  4  Βιβλία

2o στάδιο | Intermediate
 
Με το σύστημα εκμάθησης της Αγγλικής γλώσσας 2ου σταδίου γίνεται επανάληψη και περαιτέρω ανάπτυξη των γνώσεων στη γραμματική και στους χρόνους, ενώ περιλαμβάνεται ένα λεξιλόγιο 3.000 περίπου λέξεων και εκφράσεων. Παρέχει μια καλή γλωσσική βάση για την προετοιμασία για εξετάσεις επιπέδου Β1 ή Β2.
Περιλαμβάνει:
- 8 CD ήχου 
- 3 Βιβλία
 
Περιλαμβάνει:
Προσθήκη στο καλάθι
Επικοινωνίστε μαζί μας!
LINGUAPHONE Full Business English Course | Μαθήματα Business English
Τιμή: 390€ από 580€
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Business English περιλαμβάνει 12 ενότητες μαθημάτων με τη μέθοδο των Case Studies και έχει σχεδιαστεί για το επαγγελματικό στέλεχος που γνωρίζει ήδη την αγγλική γλώσσα αλλά χρειάζεται περισσότερη εξάσκηση και γνώση για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις επαγγελματικές του ανάγκες. Ειδικότερα πρόκειται για μια μέθοδο που θα σας βοηθήσει να αποκτήσετε ευχέρεια και άνεση στην γραπτή και προφορική σας επικοινωνία με τους συνεργάτες, συναδέλφους και πελάτες σας.

Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα θα είστε σε θέση να
 • Να παρουσιάζετε τις προτάσεις σας (γραπτά, προφορικά, μέσω email κτλ.)
 • Να αναπτύσσετε τα επιχειρήματά σας με ευκολία
 • Να ανταποκρίνεστε στις ανάγκες της επαγγελματικής σας επικοινωνίας
 • Να έχετε άνεση στις συζητήσεις και διαπραγματεύσεις
Η μέθοδος έχει βραβευτεί με το αγγλικό SPEAKING UNION PRIZE.

Περισσότερες λεπτομέρειες για το Full Business Course εδώ.

Επίσης διατίθενται από την Linguaphone το ολοκληρωμένο σύστημα εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας DE (DIRECT ENGLISH) όπως και το L21 English που θα σας προετοιμάσει για το σύστημα Business English (ανάλογα με τις γνώσεις σας της αγγλικής γλώσσας - για τη διαπίστωση των γνώσεων σας προσφέρουμε δωρεάν ειδικό TEST.
Περιλαμβάνει:
- 12 CD ήχου
- 4 βιβλία
Προσθήκη στο καλάθι
Επικοινωνίστε μαζί μας!
LINGUAPHONE Business English | Direct English
Τιμή: Για πρόταση ακριβώς στα μέτρα σας επικοινωνήστε μαζί μας.
Η σειρά DIRECT ENGLISH / BUSINESS ENGLISH καλύπτει τις ανάγκες σε βασικές δεξιότητες του επιχειρηματικού κόσμου και των στελεχών των επιχειρήσεων. Στοχεύει στην ενδυνάμωση του προφορικού και γραπτού λόγου καθώς επίσης και των ικανοτήτων κατανόησης γραπτών και ακουστικών κειμένων. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω των διεξοδικών ασκήσεων του συνοδευτικού βιβλίου της σειράς, οι απαντήσεις των οποίων βρίσκονται στο πίσω μέρος του βιβλίου ώστε να μπορούν οι εκπαιδευόμενοι να αυτοελέγχονται και να αυτοδιορθώνονται.

Γενικά οι ασκήσεις του βιβλίου καλύπτουν:
 • Σύνταξη ηλεκτρονικού μηνύματος (email, formal / informal)
 • Τεχνικές περίληψης (summary skills)
 • Γραμματικά και λεξικολογικά φαινόμενα και εκμάθηση επιχειρηματικής αλληλογραφίας (business correspondence)
Ο συγκεκριμένος κύκλος σπουδών είναι δυνατόν να επιτευχθεί είτε με αυτοδιοδασκαλία είτε  με συνδυασμό αυτοδιδασκαλίας και μαθημάτων με εξειδικευμένο καθηγητή σε μικρά τμήματα.

Περιλαμβάνονται εννέα ενότητες:
 • Telephoning I
 • Telephoning II
 • Team working
 • Social English
 • Presentations
 • Customer Care
 • Negotiation
 • Managing Change
 • Report Writing
Περιλαμβάνει:
- 1 βιβλίο
- 2 CD ήχου
Προσθήκη στο καλάθι
Επικοινωνίστε μαζί μας!
LINGUAPHONE ΑΓΓΛΙΚΑ I TALK
Τιμή: 69€ από 99€
Το I TALK  είναι ο καταλληλότερος τρόπος για να μπορέσετε γρήγορα και εύκολα να μάθετε να χρησιμοποιείτε Αγγλικά σε επίπεδο της καθημερινής, πρακτικής επικοινωνίας (30 ώρες μελέτης).

Η σειρά I TALK περιλαμβάνει ένα έγχρωμο βιβλίο-οδηγό (με επεξηγήσεις στα Ελληνικά). Περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό φωτογραφιών και εικόνων και σας βοηθά να αποκτήσετε μια άποψη για τη χώρα, «στήνοντας» το κατάλληλο σκηνικό για την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας.

Η γλώσσα παρουσιάζεται αποκλειστικά από επαγγελματίες εκφωνητές που μιλούν τη μητρική τους γλώσσα και σας βοηθούν να μάθετε, με απόλυτα φυσικό τρόπο, ένα λεξιλόγιο που ξεπερνά τις 500 λέξεις και εκφράσεις.

Περιλαμβάνει:
- 1 βιβλίο
- 4 CD ήχου
Προσθήκη στο καλάθι
Επικοινωνίστε μαζί μας!