Ιδιαίτερα μαθήματα
Θέλετε να ξεκινήσετε μια καινούργια γλώσσα, να βελτιώσετε τις γνώσεις σας ή να προετοιμαστείτε για διπλώματα;
Σας προτείνουμε μαθήματα “κομμένα και ραμμένα στα μέτρα σας”

Μαθήματα ατομικά ή ομαδικά, με ευελιξία στην επιλογή του χώρου, χρόνου και τρόπου διδασκαλίας
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Η ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙO ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΑ
 
Η Linguaphone προτείνει τα καταλληλότερα προγράμματα διδασκαλίας για όλες τις ξένες γλώσσες. Με πυρήνα το διεθνώς αναγνωρισμένο και αποτελεσματικό σύστημα και εκπαιδευτικό υλικό Linguaphone, τα προγράμματα προσαρμόζονται ειδικά ώστε να καλύψουν πλήρως τις απαιτήσεις του εκπαιδευόμενου που είτε θέλει να ξεκινήσει τη γλώσσα, είτε ενδιαφέρεται να βελτιώσει τις γνώσεις του ή να πάρει μέρος σε εξετάσεις.
 
ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ

Τα μαθήματα (ιδιαίτερα ή ομαδικά) για ιδιώτες απευθύνονται σε ενηλίκους, οι οποίοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν συγκροτημένες γνώσεις στην γλώσσα που επιθυμούν, γρήγορα και σωστά, και τις οποίες να μπορούν να χρησιμοποιήσουν άμεσα και αποδοτικά στην καθημερινή τους ζωή, στον επαγγελματικό τους χώρο ή στις σπουδές τους.

ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
 
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, με βάση το σύστημα Linguaphone, καταρτίζεται σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης κάθε εταιρείας ή οργανισμού και προσαρμόζεται στις ανάγκες και τους στόχους που θα προσδιοριστούν.

H Linguaphone παρέχει:
 • ιδιαίτερα μαθήματα ξένων γλωσσών ατομικά ή/και ομαδικά σε εταιρείες, οργανισμούς και σε ιδιώτες (γενικά ή tailor-made)
Προκειμένου να καλυφθούν συγκεκριμένες και εξειδικευμένες γλωσσικές ανάγκες, σχεδιάζουμε εξατομικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα (tailor-made courses), τα οποία αποτελούν βασικό εργαλείο για την εξυπηρέτηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων των εκπαιδευόμενων.
 • προγράμματα επαγγελματικής / τεχνικής ορολογίας tailor-made | ΒusinessEnglish–BusinessCourses–Ειδική Ορολογία για όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες
Τα εκπαιδευτικά προγράμματααπευθύνονται σε σπουδαστές που βρίσκονται σε ένα μέσο ή υψηλό επίπεδο γνώσης. Ο στόχος τους είναι να αναπτύξουν περαιτέρω τις γλωσσικές ικανότητες των σπουδαστών σε επιχειρηματικό περιβάλλον μέσα από μια σειρά περιπτώσεων (case studies) ρεαλιστικών καταστάσεων business και ειδικής τεχνικής ορολογίας. Τα προγράμματα Business English και ειδικής ορολογίας έχουν σχεδιαστεί για πολλές επαγγελματικές δραστηριότητες.

Όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά, σε συνδυασμό με την εμπειρία και την εξειδίκευση του Διδακτικού Προσωπικού που απασχολούμε, την τακτική ενημέρωσή σας για την πρόοδο των εκπαιδευόμενων από τη Διεύθυνση Σπουδών της εταιρίας μας, καθώς και η συνεχής προσπάθειά μας για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα σε ακαδημαϊκό επίπεδο και σε επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών, μας δίνουν τη δυνατότητα να σας εγγυηθούμε την επιτυχία των μαθημάτων.
 
Η κατάταξη των σπουδαστών σε συγκεκριμένο επίπεδο γίνεται μέσω Κατατακτήριου Τεστ ή/και με ειδικά Ερωτηματολόγια, με ευθύνη της Εταιρίας μας. Η οργάνωση των μαθημάτων (τεστ, ομαδοποίηση, σχεδιασμός προγράμματος) παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ.
 
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ) ή ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Η εκμάθηση των ξένων γλωσσών με το Linguaphone , ανάλογα με την καταβαλλόμενη εργοδοτική εισφορά, επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ) ή και άλλους Φορείς (για την ενίσχυση προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης). Ειδικοί εκπαιδευτικοί σύμβουλοι αναλύουν κάθε περίπτωση και κάνουν συγκεκριμένες προτάσεις για να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση.

Επικοινωνήστε μαζί μας να σχεδιάσουμε το δικό σας Εκπαιδευτικό πρόγραμμα !

ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Linguaphone, είτε πρόκειται για ιδιώτες είτε πρόκειται για επιχειρήσεις, έχουν μεγάλη ευελιξία ως προς το ρυθμό, το χαρακτήρα και το περιεχόμενό τους:
 • Έχουν διάρκεια από λίγες ημέρες μέχρι και ένα εκπαιδευτικό έτος (ανάλογα με το ρυθμό παρακολούθησης, από 5 ώρες ημερησίως μέχρι 3 ώρες εβδομαδιαίως), μειώνοντας σημαντικά το χρόνο της συμβατικής ξενόγλωσσης εκπαίδευσης ενός Κέντρου Ξένων Γλωσσών.
 • Η επιλογή του ρυθμού ενός εκπαιδευτικού προγράμματος μπορεί να ελιχθεί ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες των εκπαιδευομένων: ο ρυθμός μπορεί να είναι κανονικός, εντατικός (intensive), υπερεντατικός (crash), ή με τη μορφή σύντομων ολιγόωρων εξειδικευμένων σεμιναρίων.
 • Υπάρχει ευελιξία στην κατανομή των ωρών και τις ημέρες διεξαγωγής των μαθημάτων. Ο αριθμός των ωρών εκπαίδευσης προσδιορίζεται ανάλογα με τις γνώσεις και τις ειδικές ανάγκες του κάθε σπουδαστή.
 • Τα μαθήματα γίνονται σε ομάδες ή μεμονωμένα, στο χώρο εργασίας ή όπου εσείς θελήσετε, στην Αθήνα, ή σε οποιαδήποτε άλλη πόλη.
 • Το περιεχόμενο του Εκπαιδευτικού Προγράμματος προσαρμόζεται στις ανάγκες των εκπαιδευομένων (tailor-made), έτσι ώστε να υπάρχουν άμεσα αποτελέσματα στα πλαίσια των επαγγελματικών αναγκών, των επιδιώξεων αλλά και της προσωπικότητας των εκπαιδευομένων.
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Άρτια Καταρτισμένο Προσωπικό - Το Δίκτυο Εκπαιδευτών που διαθέτει το Linguaphone είναι υψηλών προδιαγραφών, με επαρκή διδακτική εμπειρία και εξειδίκευση, ενώ σε πολλές περιπτώσεις διαθέτουν μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών σε σχετικά γνωστικά αντικείμενα. Όλοι οι Καθηγητές του Linguaphone ακολουθούν ειδικό πρόγραμμα κατάρτισης πάνω στα εκπαιδευτικά προγράμματα που εφαρμόζουμε, ενώ ο τελικός έλεγχος της προόδου των τμημάτων και της αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών προγραμμάτων ασκείται πάντοτε από το Τμήμα Εκπαίδευσης και τη Διεύθυνση Σπουδών του Linguaphone.

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΟ ΤΕΣΤ

Ο καθορισμός του εκπαιδευτικού προγράμματος και των εκπαιδευτικών στόχων θα γίνει μετά από Κατατακτήριο Τεστ, προκειμένου το πρόγραμμα να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες των εκπαιδευόμενων και στις προδιαγραφές της Διεύθυνσης Προσωπικού, ώστε να δημιουργούνται ομοιογενείς εκπαιδευτικές ομάδες.

Το κατατακτήριο Τεστ παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ.

ΚΥΚΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Για την εκμάθηση των Αγγλικών προσφέρουμε τις πιο κάτω υπηρεσίες (για τις άλλες γλώσσες ανάλογα):

Πλήρεις Κύκλοι Σπουδών
 •     Beginners
 •     Elementary
 •     Intermediate
 •     Pre-First Certificate (Upper Intermediate)
 •     Cambridge Proficiency 1
Προετοιμασία για Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας
 •     First Certificate (June - December)
 •     Cambridge Advanced (CAE)
 •     Cambridge Proficiency (June - December)
 •     Michigan Proficiency
Προετοιμασία για Εξειδικευμένα Τεστ Γλωσσομάθειας (κύκλοι 3-4 μηνών)
 •     TOEFL (για εισαγωγή σε αμερικανικά και βρετανικά πανεπιστήμια)
 •     IELTS (για εισαγωγή σε βρετανικά πανεπιστήμια)
 •     GMAT (για εισαγωγή σε μεταπτυχιακά προγράμματα διοίκησης επιχειρήσεων)
 •     GRE (για εισαγωγή σε αμερικανικά πανεπιστήμια)
 •     TOEIC (για συμμετοχή σε εξετάσεις του ΑΣΕΠ)
ΣΥΝΕΧΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Οι εκπαιδευτικοί σύμβουλοι και οι καθηγητές της Linguaphone σας παρέχουν συνεχή υποστήριξη, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών που θα επιλέξετε, ακόμα και εκτός μαθήματος, με αποτέλεσμα να νοιώθετε συνεχώς την ασφάλεια που παρέχει ένας μεγάλος εκπαιδευτικός οργανισμός σε θέματα ξένων γλωσσών. Ακόμα και μετά το πέρας της σειράς των μαθημάτων που θα παρακολουθήσετε, η Linguaphone θα είναι πάντα δίπλα σας με συμβουλές, καινούργιες προτάσεις, ευκαιρίες και πολύ χρήσιμες πληροφορίες.

Συχνές ερωτήσεις για τα εκπαιδευτικά προγράμματα