Mαθήματα για Επιχειρήσεις
Για εξωστρεφείς επιχειρήσεις που θέλουν να έχουν άνεση στην επικοινωνία
Για εξωστρεφείς επιχειρήσεις που θέλουν να προσφέρουν στην πελατεία τους ποιοτικές ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Για στελέχη επιχειρήσεων που θέλουν να ενημερώνονται για τις διεθνείς εξελίξεις στον τομέα τους και ευρύτερα
Για στελέχη επιχειρήσεων  που θέλουν να αντιμετωπίσουν το διεθνή ανταγωνισμό
Επικοινωνήστε μαζί μας να σχεδιάσουμε το δικό σας Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

 
Α.    ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ

 • Α1    Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ
 • Α2   ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ LINGUAPHONE
 • Α3   ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – Η ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Η ΣΥΝΕΧΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
 • Α4   ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
 • Α5   ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ –ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΣΤΟΧΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ( TAILORMADEΒ     ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 • Β1   ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΟΜΑΔΙΚΑ Η ΑΤΟΜΙΚΑ
 • Β2   ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ
 • Β3   ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ –BUSINESSENGLISHΓ      ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
 • Γ1    ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ
 • Γ2    ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

Δ      ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΟΑΕΔ.ΛΑΕΚ 04,5%


Ε       ΕΤΑΙΡΙΚΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ


Α1    Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ
 •  Αποστολή μας είναι η ξενόγλωσση εκπαίδευση ενηλίκων ώστε να μπορούν με επιτυχία να ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΝ με άνεση στη γλώσσα την οποία έχουν επιλέξει να μάθουν.
 • «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» είναι η κυρίαρχη έννοια που καθορίζει πλήρως τη φιλοσοφία μας και κατ’ επέκταση το σύστημα εκπαίδευσης και το εκπαιδευτικό μας υλικό. Βασικό μας πιστεύω είναι ότι η γλώσσα είναι επικοινωνία και όχι μηχανική εκμάθηση κανόνων και γραμματικών φαινομένων.
 •  
Α2   ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ LINGUAPHONE
 •  Το «Σύστημα Εκπαίδευσης Linguaphone» είναι μαθητοκεντρικό. Στο κέντρο της διδασκαλίας βρίσκεται ο εκπαιδευόμενος, ο οποίος λειτουργεί με διπλό τρόπο, σαν δέκτης αλλά και σαν πομπός της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
 • Η προσέγγιση του Συστήματος Linguaphoneπρος την εκμάθηση ξένων γλωσσών είναι ολιστική. Αυτό σημαίνει ότι το Σύστημα Linguaphoneαντιμετωπίζει τη γλώσσα ως ένα ενιαίο αδιαίρετο σύνολο που βεβαίως αποτελείται από τα διάφορα skills(reading, speaking, listening, writing) και systems(grammar, vocabulary) τα οποία εξασκούνται ενδελεχώς.
 • Αυτό που δεν κάνει το Σύστημα Εκπαίδευσης Linguaphone είναι να βάζει ως στόχο του την εκμάθηση γραμματικής και λεξιλογίου εις βάρος της επικοινωνίας.
 • Αυτό που κάνει το Σύστημα Εκπαίδευσης Linguaphoneείναι να χρησιμοποιεί  τη γραμματική και το λεξιλόγιο ως εργαλεία για την επίτευξη του στόχου που είναι η επικοινωνία.
 • Παράλληλο όφελος για τον εκπαιδευόμενο  είναι ότι μειώνεται σημαντικά ο απαιτούμενος χρόνος εκπαίδευσης σχετικά με τη συμβατική ξενόγλωσση εκπαίδευση
 
 Α3   ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - HΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ HΣΥΝΕΧΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
 •  Το εκπαιδευτικό προσωπικό αποτελείται από έμπειρους εξειδικευμένους καθηγητές και καθηγήτριες με ειδική εκπαίδευση και εξοικείωση στο εκπαιδευτικό σύστημα Linguaphone.
 • Φροντίζουμε η ομάδα των εκπαιδευτικών μας να εμπλουτίζεται από τους πιο πολλά υποσχόμενους νέους συναδέλφους στο χώρο μας.
 • Η εμπειρία και η κατάρτιση του εκπαιδευτικού προσωπικού εγγυώνται την άψογη εφαρμογή και λειτουργία του συστήματος Linguaphone,
 •  Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης παρακολουθεί στενά την εκτέλεση των προγραμμάτων και την πρόοδο με σκοπό την επίτευξη του επιδιωκόμενου αποτελέσματος  και  ενημερώνει συστηματικά  την Εταιρεία κατά τακτά χρονικά διαστήματα Το πρόγραμμα αξιολογείται και από τους εκπαιδευόμενους.
 • Ακόμα και μετά το πέρας της σειράς των μαθημάτων  η Διεύθυνση Εκπαίδευσης παρέχει συνεχή υποστήριξη , συμβουλές, καινούργιες προτάσεις και πολύ χρήσιμες πληροφορίες.
 
Α4   ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
 •  Ειδικά σχεδιασμένο από τη συγγραφική ομάδα του LinguaphoneGroup  και από διακεκριμένους καθηγητές της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης,
 • Σχεδιασμένο να υποστηρίζει πλήρως τη φιλοσοφία αλλά και την εκπαιδευτική μέθοδο Linguaphone.
 • Αποτελείται από πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό και από εξάσκηση στην ηλεκτρονική μας πλατφόρμα –( MOODLE, σε ορισμένες περιπτώσεις.)
 • Δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευόμενο να εξασκείται στη γλώσσα την οποία μαθαίνει και να εκμεταλλεύεται δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο του. 

Α5   ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΣΤΟΧΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ( TAILORMADE)
 • Τα εκπαιδευτικά προγράμματα  (ιδιαίτερα ή ομαδικά ) , έχουν μεγάλη ευελιξία ως προς το περιεχόμενο, σύνολο των ωρών εκπαίδευσης ,το ρυθμό και τον τόπο διεξαγωγής :
 • Το περιεχόμενο του Εκπαιδευτικού Προγράμματος προσαρμόζεται στις ανάγκες των εκπαιδευομένων (tailor-made) έτσι ώστε να επιτευχθούν τα προσδοκώμενα   αποτελέσματα στο μικρότερο δυνατόν χρονικό διάστημα
 • Δημιουργία ομοιογενών ομάδων μετά από κατατακτήριο ΤΕΣΤ
 • Ο αριθμός των ωρών εκπαίδευσης προσδιορίζεται ανάλογα με  το στόχο ,τις γνώσεις και τις ειδικές ανάγκες του κάθε σπουδαστή/ομάδας.
 • Ο ρυθμός  προσαρμόζεται  στις εκάστοτε ανάγκες των εκπαιδευομένων. Ο ρυθμός μπορεί να είναι κανονικός, εντατικός (intensive), υπερεντατικός (crash), ή με τη μορφή σύντομων ολιγόωρων εξειδικευμένων σεμιναρίων.( πχ από 5 ώρες ημερησίως μέχρι 3 ώρες εβδομαδιαίως),
 • Ευελιξία στην κατανομή των ωρών και τις ημέρες διεξαγωγής των μαθημάτων.
 • Τα μαθήματα διεξάγονται σε όλη την Ελλάδα , στο χώρο εργασίας ή σε οποιονδήποτε άλλο χώρο ,.
  
B     ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 
 • Β1   Ιδιαίτερα μαθήματα ( ομαδικά ή ατομικά ) γενικής εκμάθησης για όλες τις  γλώσσες και για όλα τα επίπεδα , για αρχαρίους ή για έχοντες κάποιες γνώσεις και θέλουν να βελτιώσουν ορισμένες δεξιότητες.
 •  Β2   Εξειδικευμένα μαθήματα για προετοιμασία για εξετάσεις και απόκτηση διπλώματος
 •  Β3   BUSINESSENGLISH

 «Για στελέχη επιχειρήσεων και επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στη διεθνή αγορά»

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα επιχειρηματικής γλώσσας και ορολογίας καλύπτουν τις ανάγκες
α) των επιχειρηματιών και των στελεχών επιχειρήσεων   που έχουν διεθνείς σχέσεις και επικοινωνία  τόσο για τις επαγγελματικές  δραστηριότητες όσο και για να έχουν άνεση στην ενημέρωση και  παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων ( διεθνής τύπος – ΤV). και

β) των φοιτητών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 

Επισημαίνουμε ότι αυτή η εκπαίδευση είναι χρήσιμη και για στελέχη που έχουν ήδη δοσοληψίες με το εξωτερικό ( γιατί αποκτούν άνεση και αυτοπεποίθηση) όπως και για στελέχη που προσβλέπουν σε επαγγελματική εξέλιξη.

Για την παρακολούθηση της εκπαίδευσής ο σπουδαστής πρέπει να έχει μία καλή γνώση αγγλικών  ( προχωρημένο επίπεδο Β1~Β2)

 

BUSINESS ENGLISH / Comprehensive 

 • Η εκπαίδευση επιτυγχάνεται με τη μέθοδο της μελέτης 12 ρεαλιστικών περιπτώσεων (casestudies).
 • Για τη δημιουργία αυτού του εκπαιδευτικού συστήματος συνεργάστηκαν 50 εκφωνητές, 12 γλωσσολόγοι και 30 σύμβουλοι επιχειρήσεων.
 • Με το πέρας της εκπαίδευσης  ο σπουδαστής θα έχει  αποκτήσει αυτοπεποίθηση, και  άνεση στον επαγγελματικό χώρο ,στη διεθνή επικοινωνία και τις διαπραγματεύσεις

Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα θα είστε σε θέση να:
 • Παρουσιάζετε τις προτάσεις σας (γραπτά, προφορικά, μέσω emailκτλ.)
 • Αναπτύσσετε τα επιχειρήματά σας με ευκολία
 • Ανταποκρίνεστε στις ανάγκες της επαγγελματικής σας επικοινωνίας
 • Έχετε άνεση στις συζητήσεις και διαπραγματεύσεις
 • Διαθέτετε πολύπλευρη κατανόηση και χρήση της γλώσσας

Το πρόγραμμα BusinessEnglish, θα σας βοηθήσει επίσης να:
 • Διαβάζετε και να καταλαβαίνετε άρθρα εμπορικών και επαγγελματικών περιοδικών
 • Διαβάζετε και να απαντάτε σε επιστολές και αναφορές
 • Διαβάζετε και να κατανοείτε κείμενα και συμβόλαια ή συμφωνητικά
 • Συντάσσετε τα δικά σας έγγραφα και επιχειρηματικά σχέδια καθώς επίσης και τις δικές σας αναφορές και επιστολές

Τι περιλαμβάνει:

12 Audio CD / 4 βιβλία
CaseStudies>Ηχογραφήσεις επαγγελματιών εκφωνητών που μιλούν τη μητρική τους γλώσσα ώστε να ακούτε εγγυημένα την καλύτερη προφορά.
Περιέχονται 12 μελέτες περιπτώσεων (casestudiesπου αφορούν επιχειρήσεις σε διάφορους τομείς όπως: ενέργεια, αθλητισμό, πληροφορική, τουρισμό – ξενοδοχεία, καλλυντικά, ναυτιλία, μόδα, κοσμήματα, εκτυπώσεις, κατασκευές, αεροπορία, κατασκευή αυτοκινήτων).


DirectEnglish/ BusinessEnglish

Η μέθοδος  DIRECTENGLISH/ BUSINESSENGLISHκαλύπτει τις ανάγκες σεβασικές δεξιότητες του επιχειρηματικού κόσμου και των στελεχών των επιχειρήσεων. Στοχεύει στην ενδυνάμωση του προφορικού και γραπτού λόγου καθώς επίσης και των ικανοτήτων κατανόησης γραπτών και ακουστικών κειμένων. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω των διεξοδικών ασκήσεων του συνοδευτικού βιβλίου της σειράς, οι απαντήσεις των οποίων βρίσκονται στο πίσω μέρος του βιβλίου ώστε να μπορούν οι εκπαιδευόμενοι να αυτοελέγχονται και να αυτοδιορθώνονται.

Γενικά οι ασκήσεις του βιβλίου καλύπτουν:

 • Σύνταξη ηλεκτρονικού μηνύματος (email, formal/ informal)
 • Τεχνικές  περίληψης (summary skills)
 • Γραμματικά και λεξικολογικά φαινόμενα και εκμάθηση

 Η εκπαίδευση επιτυγχάνεται μέσω των πιο κάτω 9 ενοτήτων

 • Telephoning I
 • Telephoning II
 • Team working
 • Social English
 • Presentations
 • Customer Care
 • Negotiation
 • Managing Change
 • Report Writing

Γ      ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Σχεδιάζουμε  προγράμματα ανάλογα με τον εξειδικευμένο στόχο και ανάγκες 

Γ1   Σύντομα προγράμματα εκμάθησης  Επαγγελματικής Ορολογίας με σκοπό την βασική επικοινωνία  που στοχεύουν σε εξειδικευμένους τομείς της επιχειρηματικής δράσης όπως Τουρισμός ( Ξενοδοχεία) CallCenterκλπ Tourismetc
Γ2   Σύντομα προγράμματα εκμάθησης Τεχνικής Ορολογίας με σκοπό την εξοικείωση στους τεχνικούς όρους σε εξειδικευμένους τομείς δράσης όπως Τράπεζες , Τεχνικές, Κατασκευαστικές , Φαρμακευτικές εταιρείες κλπ  .


Δ     ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ)

Η εκμάθηση των ξένων γλωσσών με το Linguaphone,επιδοτείται - σε ύψος  ανάλογο με την καταβαλλόμενη εργοδοτική εισφορά - από τον ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ 0,45%)  (ενίσχυση προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης). Ειδικοί εκπαιδευτικοί σύμβουλοι της εταιρείας μας   αναλύουν κάθε περίπτωση και κάνουν συγκεκριμένες προτάσεις για να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση

Ε      ΕΤΑΙΡΙΚΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ 

Κατά τη διάρκεια της 80ετούς παρουσίας μας είχαμε την τιμή να  προσφέρουμε  τις υπηρεσίες της σε μια σειρά  επιχειρήσεων και φορέων  όπως ενδεικτικά αναφέρουμε > Υπουργείο Εξωτερικών, JPΑΒΑΞ,Αλουμίνιο της Ελλάδος, Ιντεραμέρικαν, ,  Intralot, ΑΒ Βασιλόπουλος, Τεχνοκάρ,  Μichelin,   MercedesBenz, JacobsSuchardΠαυλίδης,  AvinOil,  BeiersdorfHellas,  SaniHotels,  Εμπορική Τράπεζα, AlphaΤράπεζα, S&B  Βιομηχανικά Ορυκτά , ΜΕΤΚΑ Α.Ε. , CERES, ΣΤΗΛΜΕΤ Α.Ε.,Τράπεζα Πειραιώς , Αγροτική Τράπεζα  , EUROBANK,, ΔΕΗ, A.E.ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.Ε.,ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ…κ.ά.