Γερμανικά

Η μέθοδος αυτή απευθύνεται σε εντελώς αρχάριους ή σε όσους διαθέτουν κάποιες βασικές γνώσεις της γλώσσας αλλά δεν μπορούν να εκφραστούν σε αυτή. Η ευελιξία της μεθόδου επιτρέπει να χρησιμοποιηθεί με διαφορετικούς ρυθμούς και από την κατηγορία των σπουδαστών με στοιχειώδεις γνώσεις της γλώσσας (elementary). Το εκπαιδευτικό υλικό καλύπτει ένα λεξιλόγιο 3.000 περίπου λέξεων και φράσεων και δίνει έμφαση σε δομές και λειτουργίες της γλώσσας στην καθημερινή ζωή με σκοπό την αποτελεσματική επικοινωνία στην ομιλία, στη συνεννόηση και στο γραπτό λόγο. Παράλληλα ειδικός εκπαιδευτικός σύμβουλος παρακολουθεί την εξέλιξή σας με γραπτές ασκήσεις.

Με την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση της μεθόδου αυτής, ο σπουδαστής επιτυγχάνει ένα προχωρημένο επίπεδο γνώσης (Upper Intermediate) της γλώσσας και έχει εξασφαλίσει μια καλή γλωσσική βάση για την προετοιμασία για τις εξετάσεις του επιπέδου Β2.

Συμπλήρωσε την παρακάτω φόρμα ενδιαφέροντος :