Get Up to 40% OFF New Furniture Deals * Limited time only.

Μαθήματα Για Επιχειρήσεις Και Ιδιώτες

 • ΑΚΡΙΒΩΣ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΑΣ
 • ΣΤΟ ΡΥΘΜΟ ΣΑΣ
 • ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣ
 • ΣΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΟΣΟ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΠΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΤΥΧΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΣΤΟΧΟ ΣΑΣ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΝΑ ΜΙΛΑΤΕ ΜΕ ΑΝΕΣΗ

 

 • ΤΑ 85 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΓΓΥΩΝΤΑΙ ΤΟΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

 

            Επικοινωνήστε μαζί μας να σχεδιάσουμε το δικό σας Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

 

           
 
Α.    ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ

 • Α1    Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ
 • Α2   ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ LINGUAPHONE
 • Α3   ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – Η ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Η ΣΥΝΕΧΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
 • Α4   ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
 • Α5   ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ –ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΣΤΟΧΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ( TAILOR-MADE) 

Β     ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 • Β1   ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΙΚΑ Η ΑΤΟΜΙΚΑ
 • Β2   ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ
 • Β3   ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ –BUSINESS ENGLISH

Γ      ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 • Γ1    ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ
 • Γ2    ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

Δ      ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΟΑΕΔ.ΛΑΕΚ 04,5%

Ε       ΕΤΑΙΡΙΚΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ

Α1    Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ

 •  Αποστολή μας είναι η ξενόγλωσση εκπαίδευση ενηλίκων ώστε να μπορούν με επιτυχία να ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΝ με άνεση στη γλώσσα την οποία έχουν επιλέξει να μάθουν.
 • «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» είναι η κυρίαρχη έννοια που καθορίζει πλήρως τη φιλοσοφία μας και κατ’ επέκταση το σύστημα εκπαίδευσης και το εκπαιδευτικό μας υλικό. Βασικό μας πιστεύω είναι ότι η γλώσσα είναι επικοινωνία και όχι μηχανική εκμάθηση κανόνων και γραμματικών φαινομένων.

Α2   ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ LINGUAPHONE

 •  Το «Σύστημα Εκπαίδευσης Linguaphone» είναι μαθητοκεντρικό. Στο κέντρο της διδασκαλίας βρίσκεται ο εκπαιδευόμενος, ο οποίος λειτουργεί με διπλό τρόπο, ως δέκτης αλλά και ως πομπός της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
 • Η προσέγγιση του Συστήματος Linguaphone προς την εκμάθηση ξένων γλωσσών είναι ολιστική. Αυτό σημαίνει ότι το Σύστημα Linguaphone αντιμετωπίζει τη γλώσσα ως ενιαίο αδιαίρετο σύνολο που βεβαίως αποτελείται από τα skills (reading, speaking, listening, writing) και systems (grammar, vocabulary) τα οποία εξασκούνται ενδελεχώς.
 • Αυτό που δεν κάνει το Σύστημα Εκπαίδευσης Linguaphone είναι να βάζει ως στόχο του την εκμάθηση γραμματικής και λεξιλογίου εις βάρος της επικοινωνίας.
 • Αυτό που κάνει το Σύστημα Εκπαίδευσης Linguaphone είναι να χρησιμοποιεί τη γραμματική και το λεξιλόγιο ως εργαλεία για την επίτευξη του στόχου που είναι η επικοινωνία.
 • Παράλληλο όφελος για τον εκπαιδευόμενο είναι ότι μειώνεται σημαντικά ο απαιτούμενος χρόνος εκπαίδευσης σχετικά με τη συμβατική ξενόγλωσση εκπαίδευση

 
 Α3   ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – H ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ H ΣΥΝΕΧΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

 •  Το εκπαιδευτικό προσωπικό αποτελείται από έμπειρους εξειδικευμένους καθηγητές και καθηγήτριες με ειδική εκπαίδευση και εξοικείωση στο εκπαιδευτικό σύστημα Linguaphone.
 • Φροντίζουμε η ομάδα των εκπαιδευτικών μας να εμπλουτίζεται από τους πιο πολλά υποσχόμενους νέους συναδέλφους στο χώρο μας.
 • Η εμπειρία και η κατάρτιση του εκπαιδευτικού προσωπικού εγγυώνται την άψογη εφαρμογή και λειτουργία του συστήματος Linguaphone,
 •  Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης παρακολουθεί στενά την εκτέλεση των προγραμμάτων και την πρόοδο με σκοπό την επίτευξη του επιδιωκόμενου αποτελέσματος και ενημερώνει συστηματικά  την Εταιρεία κατά τακτά χρονικά διαστήματα Το πρόγραμμα αξιολογείται και από τους εκπαιδευόμενους.
 • Ακόμα και μετά το πέρας της σειράς των μαθημάτων,  η Διεύθυνση Εκπαίδευσης παρέχει συνεχή υποστήριξη, συμβουλές, καινούργιες προτάσεις και πολύ χρήσιμες πληροφορίες.

 
Α4   ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

 •  Ειδικά σχεδιασμένο από τη συγγραφική ομάδα του LinguaphoneGroup  και από διακεκριμένους καθηγητές της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης,
 • Σχεδιασμένο να υποστηρίζει πλήρως τη φιλοσοφία, αλλά και την εκπαιδευτική μέθοδο Linguaphone.
 • Αποτελείται από πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό και από εξάσκηση στην ηλεκτρονική μας πλατφόρμα
 • Δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευόμενο να εξασκείται στη γλώσσα την οποία μαθαίνει και να εκμεταλλεύεται δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο του. 

Α5   ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΣΤΟΧΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ (TAILOR MADE)

 • Τα εκπαιδευτικά προγράμματα (ιδιαίτερα ή ομαδικά) έχουν μεγάλη ευελιξία ως προς το περιεχόμενο, σύνολο των ωρών εκπαίδευσης,το ρυθμό και τον τόπο διεξαγωγής:
 • Το περιεχόμενο του Εκπαιδευτικού Προγράμματος προσαρμόζεται στις ανάγκες των εκπαιδευομένων (tailor-made) έτσι ώστε να επιτευχθούν τα προσδοκώμενα   αποτελέσματα στο μικρότερο δυνατόν χρονικό διάστημα
 • Δημιουργία ομοιογενών ομάδων μετά από κατατακτήριο ΤΕΣΤ
 • Ο αριθμός των ωρών εκπαίδευσης προσδιορίζεται ανάλογα με  το στόχο, τις γνώσεις και τις ειδικές ανάγκες του κάθε σπουδαστή/ομάδας.
 • Ο ρυθμός προσαρμόζεται στις εκάστοτε ανάγκες των εκπαιδευομένων. Ο ρυθμός μπορεί να είναι κανονικός, εντατικός (intensive), υπερεντατικός (crash), ή με τη μορφή σύντομων ολιγόωρων εξειδικευμένων σεμιναρίων.( πχ από 5 ώρες ημερησίως μέχρι 3 ώρες εβδομαδιαίως),
 • Ευελιξία στην κατανομή των ωρών και τις ημέρες διεξαγωγής των μαθημάτων.
 • Τα μαθήματα διεξάγονται σε όλη την Ελλάδα, στο χώρο εργασίας ή σε οποιονδήποτε άλλο χώρο.

  
B     ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 

 • Β1   Ιδιαίτερα μαθήματα (ομαδικά ή ατομικά ) γενικής εκμάθησης για όλες τις γλώσσες και για όλα τα επίπεδα ( A1-2,B 1-2,C 1-2), για αρχαρίους ή για έχοντες κάποιες γνώσεις και θέλουν να βελτιώσουν ορισμένες δεξιότητες.
 •  Β2  Εξειδικευμένα μαθήματα για προετοιμασία για εξετάσεις και απόκτηση διπλώματος
 •  Β3  BUSINESS ENGLISH

 «Για στελέχη επιχειρήσεων και επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στη διεθνή αγορά»

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα επιχειρηματικής γλώσσας και ορολογίας καλύπτουν τις ανάγκες
α) των επιχειρηματιών και των στελεχών επιχειρήσεων  που έχουν διεθνείς σχέσεις και επικοινωνία τόσο για τις επαγγελματικές  δραστηριότητες όσο και για να έχουν άνεση στην ενημέρωση και  παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων ( διεθνής τύπος – ΤV) και

β) των φοιτητών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 

Επισημαίνουμε ότι αυτή η εκπαίδευση είναι χρήσιμη και για στελέχη που έχουν ήδη δοσοληψίες με το εξωτερικό (γιατί αποκτούν άνεση και αυτοπεποίθηση) όπως και για στελέχη που προσβλέπουν σε επαγγελματική εξέλιξη.

Για την παρακολούθηση της εκπαίδευσής ο σπουδαστής πρέπει να έχει γνώση αγγλικών μέσου επιπέδου  )

Πρόγραμμα BUSINESS ENGLISH

 • Η εκπαίδευση επιτυγχάνεται με τη μέθοδο της μελέτης 12 ρεαλιστικών περιπτώσεων (casestudies).
 • Για τη δημιουργία αυτού του εκπαιδευτικού συστήματος συνεργάστηκαν 50 εκφωνητές, 12 γλωσσολόγοι και 30 σύμβουλοι επιχειρήσεων.
 • Με το πέρας της εκπαίδευσης, ο σπουδαστής θα έχει  αποκτήσει αυτοπεποίθηση και  άνεση στον επαγγελματικό χώρο, στη διεθνή επικοινωνία και τις διαπραγματεύσεις

Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα θα είστε σε θέση να:

 • Παρουσιάζετε τις προτάσεις σας (γραπτά, προφορικά, μέσω emailκτλ.)
 • Αναπτύσσετε τα επιχειρήματά σας με ευκολία
 • Ανταποκρίνεστε στις ανάγκες της επαγγελματικής σας επικοινωνίας
 • Έχετε άνεση στις συζητήσεις και διαπραγματεύσεις
 • Διαθέτετε πολύπλευρη κατανόηση και χρήση της γλώσσας

Το πρόγραμμα BusinessEnglish, θα σας βοηθήσει επίσης να:

 • Διαβάζετε και να καταλαβαίνετε άρθρα εμπορικών και επαγγελματικών περιοδικών
 • Διαβάζετε και να απαντάτε σε επιστολές και αναφορές
 • Διαβάζετε και να κατανοείτε κείμενα και συμβόλαια ή συμφωνητικά
 • Συντάσσετε τα δικά σας έγγραφα και επιχειρηματικά σχέδια καθώς επίσης και τις δικές σας αναφορές και επιστολές

 

Τι περιλαμβάνει:

12 Audio CD / 4 βιβλία
CaseStudies> Ηχογραφήσεις επαγγελματιών εκφωνητών που μιλούν τη μητρική τους γλώσσα ώστε να ακούτε εγγυημένα την καλύτερη προφορά.
Περιέχονται 12 μελέτες περιπτώσεων (case studies που αφορούν επιχειρήσεις σε διάφορους τομείς όπως: ενέργεια, αθλητισμό, πληροφορική, τουρισμό – ξενοδοχεία, καλλυντικά, ναυτιλία, μόδα, κοσμήματα, εκτυπώσεις, κατασκευές, αεροπορία, κατασκευή αυτοκινήτων).

Γ      ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Σχεδιάζουμε προγράμματα ανάλογα με τον εξειδικευμένο στόχο και ανάγκες 

Γ1   Σύντομα προγράμματα εκμάθησης Επαγγελματικής Ορολογίας με σκοπό την βασική επικοινωνία  που στοχεύουν σε εξειδικευμένους τομείς της επιχειρηματικής δράσης όπως Τουρισμός (Ξενοδοχεία) CallCenter κλπ Tourism etc
Γ2   Σύντομα προγράμματα εκμάθησης Τεχνικής Ορολογίας με σκοπό την εξοικείωση στους τεχνικούς όρους σε εξειδικευμένους τομείς δράσης όπως Τράπεζες, Τεχνικές, Κατασκευαστικές , Φαρμακευτικές εταιρείες κλπ  .

Δ     ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ) 

Η εκμάθηση των ξένων γλωσσών με το Linguaphone επιδοτείται – σε ύψος  ανάλογο με την καταβαλλόμενη εργοδοτική εισφορά – από τον ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ ) (ενίσχυση προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης). Ειδικοί εκπαιδευτικοί σύμβουλοι της εταιρείας μας αναλύουν κάθε περίπτωση και κάνουν συγκεκριμένες προτάσεις για να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση

E    ΕΤΑΙΡΙΚΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ

Το πελατολόγιο μας περιλαμβάνει Τράπεζες, κατασκευαστικές εταιρείες, εταιρείες ενέργειας, μεγάλες εμπορικές και βιομηχανικές εταιρείες, ΜΚΟ καθώς και δημόσιους οργανισμούς και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

ACTIONAID J & P AVAX ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΟΝ ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΑΕ
ANDROMEDA GROUP MEGAPLAST ΑΟΝ
ALPHA BANK MELIA HOTEL ΑΦΟΙ ΒΛΑΧΟΥ
ALPHA ALPHA ENERGY MELLON GROUP OF COMPANIES ΑΦΟΙ ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗ
ALUMINCO MERCEDES ΒΙΟΜΕΣ
ATALANTA MARINE MICHELIN ΒΙΟΧΑΛΚΟ
ARTSTEEL MULTICHEM ΔΕΗ
AXA ασφαλιστική ORBIT POLYMERS ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
ΒΙΑΝΑΤΤ PMV GROUP ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ
DIAGEO PREPAC AEBE ΗΛΙΟΣ ΑΕ
DORIAN INN PROFILE ΗΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ETMER TERNA METKA AE
FOLIE FOLLIE GROUP TPS GREECE ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ
G4S TRK Coffee and Beverages ΠΙΝΔΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ
GRECOTEL UNIVERSAL OPEL
HRRIS COTTON UP HELLAS SEKAVIN / SEKAVAR
INFOQUEST UPSTREAM ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
INTEROPTICS VIELFYS ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
INVER EAST MED ΑΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚA ΚΑΛΩΔΙΑ
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ