Get Up to 40% OFF New Furniture Deals * Limited time only.

Συχνές Ερωτήσεις / FAQ

Βεβαίως και υπάρχει εκπαιδευτική υποστήριξη, αλλά μόνο για τις κύριες γλώσσες. ΑΓΓΛΙΚΑ, ΓΑΛΛΙΚΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ, ΙΣΠΑΝΙΚΑ, ΙΤΑΛΙΚΑ, ΡΩΣΙΚΑ.
Συγκεκριμένα παρέχεται δωρεάν υποστήριξη από Καθηγητή μέσω e mail η τηλεφωνικής επικοινωνίας

Η Linguaphone σας προετοιμάζει με τον καλύτερο τρόπο για την απόκτηση του πτυχίου γλωσσομάθειας. Με χρήση των ειδικών τεστ αξιολόγησης, σας ενημερώνουμε για το επίπεδο γνώσεων στο οποίο βρίσκεστε και σχεδιάζουμε το πρόγραμμα σπουδών που εγγυάται την επιτυχία στις εξετάσεις σας.

Στη Linguaphone ειδικοί γλωσσολόγοι έχουν σχεδιάσει ειδικό σύστημα που απευθύνεται σε ενήλικες. Το σύστημα αυτό όχι μόνο ενθαρρύνει αλλά και εγγυάται την ενεργό συμμετοχή. (Interactive.)

Ενδεικτικά για τα Αγγλικά, με τη βασική σειρά είναι δυνατόν να φθάσετε σε επίπεδο Βασικού Χρήστη (Α2) – μέσα σε 6-8 μήνες (μελετώντας 3-4 ώρες την εβδομάδα)*.

Στη συνέχεια μπορείτε να προχωρήσετε στο επίπεδο το ονομαζόμενο LOWER – μελετώντας με το σύστημα Linguaphone (INTERMEDIATE) 3-4 ώρες την εβδομάδα για 6 μήνες ακόμα*.

Με την παραδοσιακή μέθοδο ή αποκλειστικά με ιδιαίτερα μαθήματα το κόστος και ο απαιτούμενος χρόνος είναι πολλαπλάσια!

*ρεαλιστική μέση εκτίμηση

Στη Linguaphone γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει «δύσκολη» γλώσσα. Με τη μέθοδο που ακολουθούμε σε λίγους μήνες θα μπορείτε να μιλάτε όποια γλώσσα σας ενδιαφέρει. Το Linguaphone σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε εσείς μέσα από μία συλλογή 18 διαφορετικών γλωσσών.

Η μέθοδος Linguaphone καλύπτει ακριβώς την περίπτωσή σας γνωστή ως false-beginners, δηλ. αν και γνωρίζετε τα βασικά στοιχεία της γλώσσας δεν μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε με άνεση. Με τα ολοκληρωμένα προγράμματα Linguaphone μπορείτε να αξιοποιήσετε τις γνώσεις που ήδη έχετε και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να είστε σε θέση να επικοινωνείτε άνετα.

Με το Linguaphone μπορείτε να αποκτήσετε την απαραίτητη γνώση μιας από τις 18 γλώσσες που προσφέρουμε. Θα εκπλαγείτε από την ταχύτητα με την οποία θα αρχίσετε να αντιλαμβάνεστε και στη συνέχεια να μιλάτε μία εντελώς νέα για εσάς γλώσσα.

Το Linguaphone σας προσφέρει με ελάχιστο κόστος την υπηρεσία DAILY ENGLISH.

Μέσω του διαδικτύου εξασκείσθε πάνω σε ενδιαφέροντα και επίκαιρα άρθρα, με επεξηγήσεις εννοιών και γραμματικής όπου χρειάζεται. Η υπηρεσία αυτή προσφέρεται και συμπληρωματικά με την αυτοδιδασκαλία ή τα ιδιαίτερα μαθήματα.

Με το σύστημα Linguaphone θα αποκτήσετε ακριβώς αυτήν την ευχέρεια γιατί είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες της καθημερινής επαγγελματικής ζωής.

Σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς συμβούλους του Linguaphone θα μπορέσετε να καθορίσετε το πρόγραμμα μελέτης που θα ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες σας. Το πρόγραμμα αυτό θα περιλαμβάνει τις σειρές Linguaphone (κάθε ολοκληρωμένη σειρά καλύπτει δύο επίπεδα γλωσσομάθειας) και κατά περίπτωση:
α) υποστήριξη εξ αποστάσεως από καθηγητές
β) υποστηρικτική διδασκαλία (ιδιαίτερα μαθήματα) από καθηγητές

Το σύστημα Linguaphone στηρίζεται στη χρήση της γλώσσας, καθημερινής ή εξειδικευμένης, μέσα από διαλόγους. Σε σύντομο χρονικό διάστημα θα είστε σε θέση να μιλάτε άνετα και με τη σωστή προφορά, όπως ακριβώς μιλούν οι ομιλητές των διαλόγων της μεθόδου.

Στο Linguaphone, σε συνεργασία μαζί σας, σχεδιάζουμε το εξειδικευμένο πρόγραμμα σπουδών που θα σας επιτρέψει σε λίγες μόνο εβδομάδες να είστε σε θέση να αντιμετωπίσετε με επιτυχία το πρόβλημά σας. Το πρόγραμμα μελέτης προσαρμόζεται στις δικές σας ανάγκες.

Η μέθοδος Linguaphone είναι συγχρόνως εκπαιδευτική, παιδαγωγική και διασκεδαστική.

Αν το παιδί σας δεν έχει την απαιτούμενη πειθαρχία, σάς προτείνουμε το ειδικό πρόγραμμα αυτοδιδασκαλίας και ασκήσεων σε συνεργασία πάντοτε με έναν από τους εξειδικευμένους καθηγητές μας.

Από 5 ετών με κάποια βοήθεια από εσάς. Στο σύστημα Linguaphone η εκμάθηση της ξένης γλώσσας γίνεται με τον ίδιο τρόπο που τα παιδιά μαθαίνουν τη μητρική τους γλώσσα.

Προτείνουμε παράλληλη χρήση. Θα αποκτήσει ευχέρεια στην ομιλία και την προφορά αλλά οπωσδήποτε μπορεί και να συντομεύσει το συνολικό χρόνο εκπαίδευσης και να εξοικονομήσετε έτσι πολλά χρήματα.

Εκτός από την καλή προφορά και την ευχέρεια στον λόγο, το μεγάλο πλεονέκτημα είναι ότι συντομεύει το χρόνο και μεγιστοποιεί το αποτέλεσμα.
Υπάρχει καθαρό οικονομικό και πρακτικό όφελος.

Τα 100 χρόνια παρουσίας του Linguaphone διεθνώς και η παρουσία από το 1934 στην Ελλάδα εγγυώνται το αποτέλεσμα . Με λίγη αυτοπειθαρχία θα τα καταφέρετε!