Για εταιρίες

Προγράμματα για Εταιρίες και Επαγγελματίες

Η Linguaphone με την μακρόχρονη εμπειρία που διαθέτει στην εκπαίδευση εκατομμύριων ανθρώπων σε όλον τον κόσμο, είναι η πιο κατάλληλη εταιρία που μπορείτε να εμπιστευτείτε για τον σχεδιασμό της ξένης γλώσσας για την επιχείρησης σας.

Με tailor-made υπηρεσίες – κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας, ώστε να καλύπτουν τις δικές σας ανάγκες – θα σχεδιάσουμε το εκπαιδευτικό σας πρόγραμμα μαζί με εσάς, αναγνωρίζοντας τις ανάγκες σας, και με γνώμονα την επίτευξη του στόχου ολοκλήρωσής του στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα – και θα το υλοποιήσουμε με το καλύτερο αποτέλεσμα.

Το Εκπαιδευτικό Τμήμα της Linguaphone θα αναλάβει την παρακολούθηση της ομαλής εξέλιξης του προγράμματος και θα εγγυηθεί το αποτέλεσμα της επίτευξης του εκπαιδευτικού στόχου που έχουμε θέσει από κοινού κατά το σχεδιασμό του.

Τα προγράμματα – ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες σας – μπορούν να είναι ατομικά ή ομαδικά, να γίνονται στον επαγγελματικό χώρο με τη φυσική παρουσία καθηγητή ή μέσω ηλεκτρονικής σύνδεσης στην εκπαιδευτική πλατφόρμα μας (e-learning) ή οπουδήποτε αλλού επιλέξετε.

Για την κατάταξη των εκπαιδευομένων στο ανάλογο επίπεδο και την ομαδοποίησή τους προηγείται Κατατακτήριο Τεστ, το οποίο παρέχεται δωρεάν.

Έχουμε επίσης τη δυνατότητα να σχεδιάσουμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που επιθυμείτε σε ηλεκτρονική μορφή – μέσω δικής σας ή δικής μας πλατφόρμας – και να αναλάβουμε την επίβλεψή του (παρακολούθηση της προόδου των εκπαιδευομένων και της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα, του χρόνου μελέτης που αφιερώνει ο καθένας καθώς και οποιαδήποτε στατιστικά στοιχεία επιθυμείτε) έτσι ώστε καθένας να μπορεί να προχωρεί με τους δικούς του ρυθμούς στην παρακολούθηση και ολοκλήρωση του προγράμματος, χωρίς να δεσμεύεται από την ομάδα ή τον καθηγητή.

Τα ηλεκτρονικά εκπαιδευτικά προγράμματα (e-learning) δίνουν την ελευθερία στον εκπαιδευόμενο να μελετά όσο θέλει και όποτε επιθυμεί, όπου και αν βρίσκεται, και εγγυώνται τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

Όποιο και αν είναι το ξενόγλωσσο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που επιθυμείτε να προσφέρετε στο ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας σας, για τη βελτίωση της επικοινωνίας τους με τους συνεργάτες σας από το εξωτερικό είμαστε εδώ για να το υλοποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο!

Η ιστορία και η εμπειρία μας εγγυώνται το αποτέλεσμα!