Όροι Χρήσης και Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δέδομένων

1) Γενικοί Όροι Χρήσης – Επικοινωνία

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα της Linguaphone Ελλάδος.

Η ιστοσελίδα στην ηλεκτρονική διεύθυνση linguaphone.gr (πληροφοριακή σελίδα) καθώς και η ιστοσελίδα στην ηλεκτρονική διεύθυνση elinguaphone.gr (σελίδα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης) –στο εξής «οι Σελίδες»– ανήκουν και λειτουργούν υπό την ιδιοκτησία της ανώνυμης εταιρίας VICTORY ENTERTAINMENT SA, με έδρα στον Γέρακα Αττικής, επί των οδών Μ. Μπότσαρη αριθμός 2 & Λεωφόρος Μαραθώνος αριθμός 23, ΤΚ 15344, και με τηλέφωνο επικοινωνίας 2107103500 –στο εξής «η Εταιρία» ή «εμείς».

Η ιστοσελίδα linguaphone.gr παρέχει στο χρήστη γενικές και ειδικές πληροφορίες για τις ξένες γλώσσες και τη διδασκαλία τους, τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τις μεθόδους που διαθέτει στην Ελλάδα η Εταιρία, καθώς και ενημερωτικά στοιχεία για τη δυνατότητα και τους Φορείς πιστοποίησης στην Ελλάδα. Ο χρήστης της ιστοσελίδας elinguaphone.gr έχει δυνατότητα εγγραφής, αγοράς εκπαιδευτικών προγραμμάτων και πρόσβασης σε υπηρεσίες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning) μέσω της ενσωματωμένης πλατφόρμας.

α) Ποιοι είναι οι Όροι Χρήσης που διέπουν τη χρήση των υπηρεσιών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning)

Για να κάνετε χρήση των υπηρεσιών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, θα πρέπει να δημιουργήσετε λογαριασμό με τα απαραίτητα στοιχεία (βλέπετε παράγραφο 4) β. «Δεδομένα που παρέχετε εσείς – Εγγραφή στη Σελίδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (elinguaphone.gr)»). Θα λαμβάνετε υπενθυμίσεις στο e-mail που δηλώσατε κατά την εγγραφή σας πριν από τη λήξη της συνδρομής σας. Για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης θα πρέπει να έχετε πρόσβαση στο Διαδίκτυο και να χρησιμοποιήσετε μια ισχύουσα, έγκυρη και αποδεκτή μέθοδο πληρωμής.

Για να κάνετε αγορά ή/και χρήση των υπηρεσιών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, χρειάζεται να κάνετε Εγγραφή. Για την αγορά του εκπαιδευτικού προγράμματος που σας ενδιαφέρει, επιλέξτε το αντίστοιχο πρόγραμμα μέσα από το μενού.

Μπορείτε να επιλέξετε μέθοδο πληρωμής κατά τη συμπλήρωση της φόρμας της εγγραφής σας. Εάν η πληρωμή δεν ολοκληρωθεί ή ακυρωθεί (π.χ. εξαιτίας ανεπαρκούς κεφαλαίου), μπορούμε να αναστείλουμε την πρόσβασή σας στις υπηρεσίες μέχρι την ολοκλήρωση της πληρωμής. Αν επιθυμείτε να αλλάξετε μέθοδο πληρωμής, μπορείτε να το κάνετε ακολουθώντας τη διαδικασία μέσα από την επιλογή « Ο λογαριασμός μου». Για να ακυρώσετε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που αγοράσατε, θα πρέπει να επικοινωνήσετε άμεσα τηλεφωνικά με το Τμήμα Εκπαίδευσης, στο 2107103500. Δεν θα πραγματοποιούνται επιστροφές ή πιστώσεις σε περίπτωση που παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την αγορά του εκπαιδευτικού προγράμματος ή σε περίπτωση έναρξης της παρακολούθησης αυτού.

Η Εταιρία μπορεί να μεταβάλλει τις τιμές των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της κατά καιρούς ή να προβαίνει σε ειδικές προωθητικές ενέργειες. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, οι τυχόν μεταβολές των τιμών των εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή οι ειδικές προωθητικές ενέργειες δεν θα ισχύουν για εσάς, ούτε θα επηρεάζουν την πρόσβασή σας στα εκπαιδευτικά προγράμματα που έχετε αγοράσει.

β) Ποιοι έχουν δικαίωμα εγγραφής στις υπηρεσίες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning)

Για να εγγραφείτε στις υπηρεσίες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσω της ιστοσελίδας μας elinguaphone.gr, θα πρέπει να είστε 18 ετών, ενήλικας και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχετε το δικαίωμα να διενεργείτε τη συγκεκριμένη συναλλαγή σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. Οι ανήλικοι μπορούν να χρησιμοποιούν μόνο την υπηρεσία υπό την επίβλεψη ενός ενήλικα.

γ) Ποια δικαιώματα έχετε για τη χρήση του περιεχομένου της υπηρεσίας εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning)

Οι υπηρεσίες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και το περιεχόμενο που περιλαμβάνουν προορίζονται για προσωπική και μόνο χρήση, και δεν αποκτάτε κανένα δικαίωμα εκμετάλλευσης με οποιονδήποτε τρόπο, ούτε και έχετε δικαίωμα για δημόσια χρήση αυτών. Επίσης, τα πνευματικά και άλλα συγγενικά δικαιώματα του περιεχομένου των υπηρεσιών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ανήκουν στην Εταιρία, στην παραγωγό εταιρία Linguaphone Group Ltd, ή/και σε οποιαδήποτε τρίτα πρόσωπα τα οποία δηλώνονται στις Σελίδες ως κύριοι των σχετικών δικαιωμάτων.

Με την εγγραφή σας στις υπηρεσίες, συμφωνείτε με τους παραπάνω Όρους Χρήσης. Επίσης, συμφωνείτε να μην αρχειοθετείτε, λαμβάνετε, αναπαράγετε, διανέμετε, τροποποιείτε, δημοσιεύετε ή προσφέρετε προς πώληση ή χρήση περιεχόμενο και άλλες πληροφορίες των υπηρεσιών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η Εταιρία μπορεί να τερματίσει την πρόσβασή σας στις υπηρεσίες μας εάν παραβιάσετε τους παρόντες Όρους Χρήσης ή διενεργήσετε οποιαδήποτε παράνομη ή δόλια χρήση της υπηρεσίας, αλλά και να προβεί στις απαραίτητες νομικές ενέργειες για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων της.

δ) Ηλεκτρονική επικοινωνία

Κατά καιρούς θα λαμβάνετε στη διεύθυνση e-mail που έχετε δηλώσει κατά την εγγραφή σας πληροφορίες σχετικές με το λογαριασμό σας, αλλά και τις αλλαγές στο περιεχόμενο της υπηρεσίας μας. Αν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε κάποια από τις πληροφορίες αυτές θα πρέπει να το δηλώσετε στη φόρμα της εγγραφής σας ή να μας ζητήσετε να διαγράψουμε ή να τροποποιήσουμε τη διεύθυνση e-mail σας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο κεφάλαιο 7 παρακάτω.

ε) Αποποίηση ευθύνης

Κατά την πλοήγησή σας στις Σελίδες (linguaphone.gr και elinguaphone.gr) αποδέχεστε τη χρήση του περιεχόμενου αυτών ως έχει.

Η Εταιρία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επακόλουθη, άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία ή βλάβη προκληθεί σε εσάς ή σε οποιονδήποτε τρίτο από την χρήση των Σελίδων ή των υπηρεσιών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Επίσης, η Εταιρία δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιέχονται σε ιστοσελίδες τρίτων στις οποίες ενδεχομένως παραπέμπουν οι υπερσύνδεσμοι «links» που περιλαμβάνονται στις Σελίδες.

2) Σκοπός της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Σκοπός μας με την παρούσα πολιτικής είναι να σας εξηγήσουμε με όσο το δυνατόν πιο απλό, κατανοητό και συνοπτικό τρόπο:

 • Ποια δεδομένα σας συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε,
 • Ποιοι είναι σκοποί για τους οποίους τα επεξεργαζόμαστε, και ποια η νομική βάση για την επεξεργασία εκ μέρους μας,
 • Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων σας,
 • Για πόσο καιρό διατηρούμε τα δεδομένα σας, και
 • Ποια είναι τα δικαιώματά σας σχετικά με τα δεδομένα σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε.

Μέσω των Σελίδων μας, των τηλεφωνικών επικοινωνιών, καθώς και των έντυπων τα οποία συμπληρώνετε και των ηλεκτρονικών προωθητικών ενεργειών στις οποίες λαμβάνετε μέρος, συλλέγουμε ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες, τους χρήστες, τους εκπαιδευόμενους και τους ενδιαφερόμενους, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν στην άμεση ή έμμεση ταυτοποίηση των εν λόγω προσώπων.

Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, ορισμένες από τις πληροφορίες αυτές αποτελούν προσωπικά δεδομένα –π.χ. ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail)– και μπορούν να προσδιορίσουν την ταυτότητά σας (στο εξής «Προσωπικά Δεδομένα» ή «Δεδομένα»).

Εσείς, ως επισκέπτες, χρήστες, εκπαιδευόμενοι ή ενδιαφερόμενοι ονομάζεστε “υποκείμενα δεδομένων” ενώ εμείς είμαστε οι “υπεύθυνοι επεξεργασίας” των προσωπικών δεδομένων σας.

Ως «επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων» νοείται κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Η VICTORY ENTERTAINMENT SA – LINGUAPHONE σέβεται το απόρρητο των προσωπικών σας δεδομένων και συμμορφώνεται αποτελεσματικά με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού σχετικά με την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων EΕ 679/2016 (εφεξής «Κανονισμός» ή «ΓΚΠΔ»).

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με την παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων, καθώς και για οποιοδήποτε αίτημα αναφορικά με την άσκηση των δικαιωμάτων σας επί των προσωπικών σας δεδομένων που επεξεργαζόμαστε, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Εταιρία μας είτε τηλεφωνικά, στο τηλέφωνο: 2107103500, είτε με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: [email protected] ή με το συμβατικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: Λ. Μαραθώνος 23 & Μ. Μπότσαρη 2, 15344 ΓΕΡΑΚΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.

3) Αρχές επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Η Εταιρία δεσμεύεται να επεξεργάζεται τα δεδομένα σας με θεμιτό και διαφανή τρόπο, σύμφωνα πάντα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, και ιδιαιτέρως τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων.

Ειδικότερα:

 • Η Εταιρία συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα σας μόνο για συγκεκριμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς.
 • Η Εταιρία συλλέγει και επεξεργάζεται μόνο τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για τους σκοπούς που ορίζει.
 • Η Εταιρία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου τα δεδομένα σας να είναι ακριβή, και σας παρέχει, κατά περίπτωση, τη δυνατότητα διόρθωσης ή/και διαγραφής.
 • Η Εταιρία διατηρεί τα δεδομένα σας για περιορισμένο χρονικό διάστημα, το οποίο καθορίζεται ως αναγκαίο, είτε εκ του νόμου, είτε από την εταιρική πολιτική, για την εκπλήρωση των σκοπών επεξεργασίας που θέτουμε ως Εταιρία.
 • Η Εταιρία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διαφυλάξει την ασφάλεια των δεδομένων σας από μη-εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία, καθώς και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά.

Στο πλαίσιο της προστασίας των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται, η Εταιρία εφαρμόζει μία σειρά από κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, υιοθετεί εσωτερικές πολιτικές ασφαλείας, εκπαιδεύει κατάλληλα το προσωπικό της, το οποίο δεσμεύεται για την τήρηση εμπιστευτικότητας και απορρήτου, ενώ αξιοποιεί μία σειρά τεχνολογιών που διασφαλίζουν την ασφάλεια των δεδομένων σας (π.χ. πιστοποιητικά ασφαλείας SSL, κρυπτογράφηση, πιστοποιημένα data centers, κ.ά.). Όπως απαιτείται από τις αρχές της ασφάλειας πληροφοριών και της προστασίας δεδομένων, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας παρακολουθούνται τακτικά και, εφόσον κριθεί απαραίτητο, επικαιροποιούνται και προσαρμόζονται στις νέες βέλτιστες πρακτικές της αγοράς και σύμφωνα με κοινά αποδεκτά διεθνή πρότυπα.

4) Ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε και για ποιο σκοπό

Η Εταιρία, εν γένει, συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα σας εφόσον οι ίδιοι τα παρέχετε άμεσα και με τη θέλησή σας. Εφόσον επιλέξετε να επικοινωνήσετε μαζί μας (είτε συμπληρώνοντας την φόρμα επικοινωνίας μέσω της ιστοσελίδας μας, είτε τηλεφωνικά) παρέχετε την ρητή σας συγκατάθεση ώστε να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς που αναφέρονται παρακάτω. Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε την συγκατάθεσή σας, χωρίς αιτιολογία, με σχετική δήλωσή σας προς την Εταιρία μας. Στην περίπτωση αυτή, δεν θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που έχει λάβει χώρα μέχρι την στιγμή της ανάκλησης αυτής. Τυχόν ανάκληση της συγκατάθεσής σας θα έχει ως συνέπεια την μη δυνατότητα περαιτέρω επικοινωνίας και εξυπηρέτησής σας από την Εταιρία μας.

Σε κάθε περίπτωση, ο κανόνας αυτός δεν μπορεί να ισχύσει απολύτως, στο πλαίσιο της λειτουργίας των Σελίδων, στις ακόλουθες περιπτώσεις: ι) για τα δεδομένα που συλλέγονται με τη βοήθεια των cookies (βλ. κεφάλαιο 9 παρακάτω), και ιι) για τα δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα κατά την επίσκεψή σας στις Σελίδες.

α. Δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα

Εξαιτίας της φύσης και του τρόπου λειτουργίας του διαδικτύου, αμέσως μόλις επισκεφθείτε τις Σελίδες μας, ο server (διακομιστής) της Εταιρίας καταγράφει τη διεύθυνση IP (διαδικτυακού πρωτοκόλλου) σας, η οποία συνιστά προσωπικό δεδομένο –ακόμα και αν η ταυτοποίησή σας δεν μπορεί να γίνει μόνο με βάση το στοιχείο αυτό– μαζί με την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψής σας.

Ο σκοπός της συλλογής των διευθύνσεων IP και η διατήρησή τους σε ειδικά αρχεία καταγραφής (log files) είναι αφενός το έννομο συμφέρον της Εταιρίας μας να επεξεργάζεται τα δεδομένα αυτά, προκειμένου να διασφαλίσει την ασφάλεια δικτύων, πληροφοριών και υπηρεσιών από τυχαία γεγονότα ή παράνομες ή κακόβουλες ενέργειες οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο τη διαθεσιμότητα, τη γνησιότητα, την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των αποθηκευμένων ή διαβιβαζόμενων δεδομένων (π.χ. έλεγχος επιθέσεων «άρνησης υπηρεσίας»), και αφετέρου η νομική υποχρέωση της Εταιρίας να παρέχει ένα όσο το δυνατόν πιο ασφαλές περιβάλλον για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Η επεξεργασία αυτή είναι επιτρεπτή, καθώς δεν ενέχει σοβαρό κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας, ενώ επιτρέπεται ρητώς κατά τον Κανονισμό να βασιστεί στο έννομο συμφέρον της Εταιρίας μας.

Περισσότερες πληροφορίες για την Πολιτική Επεξεργασίας Cookies μέσω της ιστοσελίδας μας υπάρχουν διαθέσιμες στο κεφάλαιο 9 παρακάτω.

β. Δεδομένα που παρέχετε εσείς

Εκτός από τις παραπάνω περιπτώσεις, η Εταιρία συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα στις εξής περιπτώσεις:

Επικοινωνία μέσω των Σελίδων (αποστολή email, φόρμα επικοινωνίας)

Ποια δεδομένα επεξεργάζεται η Εταιρία

Σκοπός

Νομική Βάση

Ονοματεπώνυμο
Διεύθυνση email
Τηλέφωνο

Προσοχή: Στο μήνυμά σας μέσω της φόρμας επικοινωνίας θα πρέπει να αναφέρετε μόνο τα απαραίτητα στοιχεία για το ζήτημα που σας ενδιαφέρει και να αποφεύγετε την αναφορά σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, δικά σας ή τρίτων προσώπων.

Η Εταιρία επεξεργάζεται τα δεδομένα αυτά στο πλαίσιο της εξυπηρέτησής σας, προκειμένου να επικοινωνήσει μαζί σας, απαντώντας στο μήνυμά σας και ανταποκρινόμενη στο αίτημά σας για την παροχή περισσότερων πληροφοριών σε σχέση με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της. Με την αποστολή μηνύματος μέσω της φόρμας επικοινωνίας συναινείτε ρητά για την επικοινωνία από την Εταιρία για τους παραπάνω σκοπούς, καθώς και για λόγους μελλοντικής εμπορικής προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρίας.

Η Εταιρία επεξεργάζεται τα δεδομένα που της παρέχετε με βάση τη συγκατάθεσή σας, την οποία έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή και να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας.

Επικοινωνία μέσω τηλεφώνου

Ποια δεδομένα επεξεργάζεται η Εταιρία

Σκοπός

Νομική Βάση

Ονοματεπώνυμο
Τηλέφωνο επικοινωνίας
Διεύθυνση κατοικίας
Διεύθυνση email
Επίπεδο γνώσεων σε ξένη γλώσσα

Προσοχή: Κατά την τηλεφωνική σας επικοινωνία θα πρέπει να αναφέρετε μόνο τα απαραίτητα στοιχεία για το ζήτημα που σας ενδιαφέρει και να αποφεύγετε την αναφορά σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, δικά σας ή τρίτων προσώπων.

Η Εταιρία επεξεργάζεται τα δεδομένα αυτά στο πλαίσιο της εξυπηρέτησής σας, προκειμένου να επικοινωνήσει μαζί σας, ανταποκρινόμενη στο αίτημά σας για την παροχή περισσότερων πληροφοριών σε σχέση με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της. Με την τηλεφωνική σας επικοινωνία με την Εταιρία, παρέχετε ρητά τη συναίνεσή σας για την επικοινωνία από την Εταιρία για τους παραπάνω σκοπούς, καθώς και για λόγους μελλοντικής εμπορικής προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρίας.

Η Εταιρία επεξεργάζεται τα δεδομένα που της παρέχετε με βάση τη συγκατάθεσή σας, την οποία έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή και να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας.

Έντυπες ή Ηλεκτρονικές Προωθητικές–Ενημερωτικές Ενέργειες

Ποια δεδομένα επεξεργάζεται η Εταιρία

Σκοπός

Νομική Βάση

Ονοματεπώνυμο
Διεύθυνση email
Σταθερό τηλέφωνο
Κινητό τηλέφωνο
Διεύθυνση κατοικίας
Ημερομηνία γέννησης
Προηγούμενες γνώσεις σε ξένη γλώσσα
Λογαριασμός Facebook

Προσοχή: Στο μήνυμά σας προς τις Σελίδες θα πρέπει να αναφέρετε μόνο τα απαραίτητα στοιχεία για το ζήτημα που σας ενδιαφέρει και να αποφεύγετε την αναφορά σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δικά σας ή τρίτων προσώπων.

Η Εταιρία επεξεργάζεται τα δεδομένα αυτά στο πλαίσιο της εξυπηρέτησής σας, προκειμένου να επικοινωνήσει μαζί σας σε σχέση με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της. Με τη συμμετοχή σας στην προωθητική-ενημερωτική ενέργεια, παρέχετε ρητά τη συναίνεσή σας για την επικοινωνία από την Εταιρία για τους παραπάνω σκοπούς, καθώς και για λόγους μελλοντικής εμπορικής προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρίας.

Η Εταιρία επεξεργάζεται τα δεδομένα που της παρέχετε με βάση τη συγκατάθεσή σας, την οποία έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή και να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας.

Η ακρίβεια και η αυθεντικότητα των στοιχείων που υποβάλλονται σε όλες τις περιπτώσεις βαραίνει εκείνους που τα υποβάλλουν. Ενημερωθείτε σχετικά με τη δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων σας στο κεφάλαιο 7 παρακάτω.

Εγγραφή στη Σελίδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (elinguaphone.gr)

Ποια δεδομένα επεξεργάζεται η Εταιρία

Σκοπός

Νομική Βάση

Ονοματεπώνυμο
Διεύθυνση email
Σταθερό τηλέφωνο
Κινητό τηλέφωνο
Διεύθυνση κατοικίας
Ημερομηνία γέννησης
Προηγούμενες γνώσεις σε ξένη γλώσσα
Επαγγελματικά στοιχεία (επωνυμία εταιρίας, διεύθυνση, τηλέφωνο ΑΦΜ, ΔΟΥ) – για την έκδοση Τιμολογίου

Σημαντική σημείωση: Κατά την πραγματοποίηση αγοράς μέσα από το ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop), η Εταιρία δεν έχει καμία πρόσβαση σε οικονομικά στοιχεία –π.χ. αριθμό και ονοματεπώνυμο δικαιούχου πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας, ημερομηνία λήξης, κ.ά.– ούτε έχει τη δυνατότητα τήρησης ή επεξεργασίας τέτοιων στοιχείων.

Η Εταιρία επεξεργάζεται τα δεδομένα αυτά στο πλαίσιο της εξυπηρέτησής σας, προκειμένου να μπορεί να επικοινωνεί μαζί σας για τους σκοπούς του εκπαιδευτικού προγράμματος ή προϊόντος που αγοράζετε. Με την αγορά σας, συναινείτε ρητά για την επικοινωνία από την Εταιρία για τους παραπάνω σκοπούς, καθώς και για λόγους μελλοντικής εμπορικής προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρίας.

Η Εταιρία επεξεργάζεται τα δεδομένα που της παρέχετε με βάση τη συγκατάθεσή σας, την οποία έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή και να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας.

5) Ποιοι έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας

Τα στοιχεία σας θα υποβληθούν σε επεξεργασία από το ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Εταιρίας, καθώς και των συγγενών εταιρειών της VICTORY ENTERTAINMENT SA κατά περίπτωση. Τα δεδομένα σας ενδέχεται να διαβιβαστούν και σε τρίτες εταιρείες παροχής υπηρεσιών, οι οποίες ενεργούν αντί και για λογαριασμό της Εταιρίας, ως Εκτελούντες την Επεξεργασία, στο πλαίσιο ειδικής προς τούτο έγγραφης συμβατικής σχέσης, με σκοπό την περαιτέρω επεξεργασία σύμφωνα με τον σκοπό ή τους σκοπούς για τους οποίους αρχικά συλλέχθηκαν ή για την εκπλήρωση έννομης υποχρέωσης.

Τα ως άνω τρίτα μέρη έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά με την Εταιρία ώστε να επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα για τον συμφωνηθέντα σκοπό και απαγορεύεται οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία ή γνωστοποίηση των προσωπικών σας πληροφοριών σε τρίτους, εκτός εάν αυτό απαιτείται από το νόμο, ή επιτρέπεται από την Εταιρία ή αναφέρεται στην παρούσα Πολιτική.

Η Εταιρία δεν θα προβεί στην πώληση ή στη διανομή των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτα μέρη, με εξαίρεση όσα προβλέπονται στην παρούσα Πολιτική. Επιπρόσθετα, σε περίπτωση διαβίβασης των προσωπικών σας δεδομένων εκτός Ελλάδος ή/και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε τρίτες χώρες, η Εταιρία δεσμεύεται ότι θα διασφαλίσει την ύπαρξη επιπέδου προστασίας δεδομένων αντίστοιχου με αυτό που παρέχεται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε επιλέγοντας εταιρείες που πιστοποιούνται με βάση συγκεκριμένα κριτήρια (για παράδειγμα εταιρείες στις ΗΠΑ με βάση τη Συμφωνία Privacy Shield), είτε συνάπτοντας με τους αποδέκτες στις τρίτες χώρες τις κατάλληλες αυτές τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ισχύουν για τις διαβιβάσεις σε τρίτες χώρες για Υπεύθυνους Επεξεργασίας και για Εκτελούντες ανά περίπτωση.

Αποδέκτες των δεδομένων σας δύναται να είναι και οι αρμόδιες Εποπτικές και Διοικητικές Αρχές, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος στην Εταιρία μας. Στην περίπτωση αυτή, θα σας ενημερώσουμε σχετικώς εκ των προτέρων, εκτός εάν η εν λόγω ειδοποίηση απαγορεύεται εκ του νόμου.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να λάβετε γνώση των αναλυτικών στοιχείων των αποδεκτών των δεδομένων σας, μπορείτε να υποβάλλετε σχετικό αίτημα μέσω email στη διεύθυνση [email protected].

6) Πού και για πόσο καιρό διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας

Για την αποθήκευση και την περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας χρησιμοποιούνται διακομιστές (servers) οι οποίοι βρίσκονται εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Προκειμένου να διασφαλίζουμε την ασφάλεια των πληροφοριακών μας συστημάτων, χρησιμοποιούμε εφαρμογές τρίτων μερών από συγκεκριμένους παρόχους υπηρεσιών (όπως για παράδειγμα firewall), οι οποίοι δεσμεύονται συμβατικά για την διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων σας τα οποία επεξεργάζονται εκ μέρους μας.

Διατηρούμε τα δεδομένα σας αποκλειστικά για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους τα συλλέξαμε, συμπεριλαμβανομένης της εκπλήρωσης οποιασδήποτε έννομης υποχρέωσής μας και σύμφωνα με την εσωτερική πολιτική και συναφείς διαδικασίες της Εταιρίας μας. Μετά το πέρας των ορισθέντων χρονικών ορίων διατήρησης, τα εκάστοτε δεδομένα διαγράφονται με ασφαλή τρόπο οριστικά χωρίς δυνατότητα ανάκτησης.

Προκειμένου να προσδιοριστεί η κατάλληλη περίοδος διατήρησης των δεδομένων, λαμβάνεται υπόψη η φύση τους, οι κίνδυνοι που είναι πιθανό να προκληθούν από μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή αποκάλυψη των δεδομένων σας, καθώς και οι σκοποί για τους οποίους τα επεξεργαζόμαστε.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις περιόδους διατήρησης των διαφορετικών κατηγοριών δεδομένων, μπορείτε να υποβάλλετε σχετικό αίτημα μέσω email στη διεύθυνση [email protected].

7) Ποια είναι τα δικαιώματά σας σχετικά με τα δεδομένα σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε

Με βάση τον ΓΚΠΔ, έχετε μία σειρά από δικαιώματα σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας.

Συγκεκριμένα, μπορείτε:

 • 1. Να υποβάλετε αίτημα στην Εταιρία προκειμένου να ενημερωθείτε εάν γίνεται επεξεργασία δεδομένων και, αν ναι, ποια είναι αυτά, μέσω λήψης αντιγράφου, εφόσον επιθυμείτε (δικαίωμα πρόσβασης),
 • 2. Να ζητήσετε τη διόρθωσή τους, εφόσον τα δεδομένα σας είναι ανακριβή, ελλιπή, παραπλανητικά, μη-σχετικά ή πεπερασμένα (δικαίωμα διόρθωσης),
 • 3. Να ζητήσετε, υπό προϋποθέσεις, τη διαγραφή τους (δικαίωμα διαγραφής),
 • 4. Να ζητήσετε, υπό προϋποθέσεις, τον περιορισμό της επεξεργασίας τους (δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας),
 • 5. Να εναντιωθείτε, υπό προϋποθέσεις, στην επεξεργασία τους εκ μέρους μας (δικαίωμα εναντίωσης),
 • 6. Να ζητήσετε τα δεδομένα που μας έχετε παρέχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο (εφόσον αυτό κριθεί τεχνικά εφικτό), ώστε να μπορέσετε να τα διαβιβάσετε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας (δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων).

Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων (data breach), η οποία ενδέχεται να θέσει σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας, και εφόσον αυτή δεν εμπίπτει σε μία από τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στον ΓΚΠΔ, η Εταιρία αναλαμβάνει την υποχρέωση να σας ενημερώσει για την παραβίαση χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Η συμμόρφωση με το νομικό πλαίσιο για την επεξεργασία δεδομένων και, στο πλαίσιο αυτό, η άσκηση των δικαιωμάτων σας, αποτελεί προτεραιότητα για την Εταιρία. Για το λόγο αυτό, το προσωπικό της Εταιρίας έχει το δικαίωμα να ζητήσει την παροχή πρόσθετων πληροφοριών, οι οποίες είναι αναγκαίες για την επιβεβαίωση της ταυτότητας σας, πριν από την άσκηση των δικαιωμάτων σας.

H Εταιρία είναι υποχρεωμένη να ανταποκρίνεται στο αίτημά σας άμεσα και το αργότερο εντός ενός μηνός. Εφόσον κριθεί απαραίτητο, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων, η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρία θα σας ενημερώσει το συντομότερο, εντός ενός μηνός από την υποβολή του αιτήματός σας, για την εξέλιξη αυτού και για το λόγο της ενδεχόμενης καθυστέρησης ικανοποίησής του.

Σε περίπτωση που τα αιτήματά σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η Εταιρία μπορεί είτε να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την ανακοίνωση ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας, είτε να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημά σας.

Σε περίπτωση που τυχόν αίτημά σας δεν απαντηθεί (εγκαίρως) ή δεν ικανοποιηθείτε από την απάντηση της Εταιρίας, έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε σχετική καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή (Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα, Ελλάδα – τηλέφωνο: 210 6475600 – email: [email protected]).

Για οποιοδήποτε ερώτημα ή ζήτημα αντιμετωπίζετε σχετικά με την προστασία των δεδομένων σας εκ μέρους της Εταιρίας, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Εταιρία μας είτε τηλεφωνικά, στο τηλέφωνο: 2107103500, είτε με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: [email protected] ή με το συμβατικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: Λ. Μαραθώνος 23 & Μ. Μπότσαρη 2, 15344 ΓΕΡΑΚΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.

8) Υπερσυνδέσεις (hyperlinks) σε ιστοσελίδες τρίτων μερών

Με τη βοήθεια κατάλληλων υπερσυνδέσμων εντός της Ιστοσελίδας μας παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε ιστοσελίδες τρίτων μερών. Η τοποθέτηση των συνδέσμων αυτών έχει γίνει με μοναδικό σκοπό τη διευκόλυνσή των επισκεπτών κατά τη διάρκεια της περιήγησής τους στις Σελίδες μας. Δεν αποτελεί επ’ ουδενί ένδειξη αποδοχής ή έγκρισης του περιεχομένου των ιστοσελίδων που παρατίθενται με σύνδεσμο (link) από την Εταιρία.

Η πρόσβαση με τη χρήση των παρεχόμενων συνδέσμων στον εκάστοτε διαδικτυακό τόπο λαμβάνει χώρα αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε προσεκτικά την πολιτική προστασίας δεδομένων της κάθε ιστοσελίδας που επισκέπτεστε.

9) Cookies

Όπως για τις περισσότερες ιστοσελίδες, έτσι και στις δικές της Σελίδες η Εταιρία χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες για την πρόσβαση και περιήγησή σας στις Σελίδες και αξιοποιεί τις τεχνολογίες αυτές προκειμένου η περιήγησή σας να είναι άνετη και αποτελεσματική, ώστε να μπορείτε να έχετε στη διάθεσή μίας σειρά από λειτουργίες –όπως να κοινοποιείτε τις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης– καθώς και για να μας παρέχονται ορισμένες πληροφορίες σε σχέση με την περιήγησή σας.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή ή της άλλης ηλεκτρονικής συσκευής με την οποία αποκτά πρόσβαση στις Σελίδες ο χρήστης. Τα cookies είναι μοναδικά για το κάθε πρόγραμμα περιήγησης ιστού (web browser, π.χ. Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera κτλ.) και περιέχουν ανώνυμες πληροφορίες, οι οποίες αφορούν τις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε και τις συσκευές που χρησιμοποιείτε.

Συνεχίζοντας τη χρήση της Ιστοσελίδας χωρίς αλλαγή των ρυθμίσεων, συμφωνείτε με τη χρήση των «cookies».

10) Δεδομένα για ανήλικους

Οι υπηρεσίες και τα προϊόντα της Εταιρίας απευθύνονται αποκλειστικά σε άτομα άνω των 15 ετών και η Εταιρία δεν συλλέγει εν γνώσει της καμία πληροφορία για άτομα κάτω των 15 ετών. Εάν είστε κάτω των 15 ετών, δεν επιτρέπεται η με οποιονδήποτε τρόπο υποβολή στοιχείων σας προς εμάς.

Δεδομένου ότι δεν είναι τεχνικά εφικτό να ελεγχθεί σε όλες τις περιπτώσεις η ηλικία σας με αποτελεσματικό τρόπο, η Εταιρία δεσμεύεται, σε περίπτωση που αναφερθεί και εξακριβωθεί η υποβολή προσωπικών στοιχείων που αφορούν σε ανηλίκους, να διαγράψει άμεσα όλες τις σχετικές πληροφορίες. Η διαγραφή αυτή ισχύει με την επιφύλαξη της ανάγκης τήρησης των στοιχείων σε περίπτωση θεμελίωσης, άσκησης ή υποστήριξης νομικών αξιώσεων της Εταιρίας, ή της παροχής συγκατάθεσης από κηδεμόνα.

11) Αλλαγές στους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων και ενημέρωση

Οι Όροι Χρήσης και η παρούσα Πολιτική για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μπορούν να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή κρίνεται αναγκαίο από την Εταιρία. Έχοντας ως οδηγό την αρχή της διαφάνειας, η Εταιρία δεσμεύεται να σας ενημερώνει για οποιαδήποτε επικείμενη σημαντική αλλαγή στους όρους χρήσης ή στην πολιτική της, μέσω δημοσίευσης στις Σελίδες της, προτού θέσει σε εφαρμογή τις εν λόγω αλλαγές. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, είναι σαφές ότι αποτελεί δική σας υποχρέωση να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τις Σελίδες της Εταιρίας για τυχόν αλλαγές στους Όρους Χρήσης ή στην παρούσα Πολιτική, καθώς η χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων συνεπάγεται την αποδοχή εκ μέρους σας των Όρων Χρήσης και της Πολιτικής και τυχόν αλλαγών.

12) Σελίδα της Linguaphone Hellas στο Facebook

Η Εταιρία διατηρεί επίσημη σελίδα στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης «Facebook» με τίτλο «Linguaphone Hellas» (https://www.facebook.com/linguaphone.gr).

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της σελίδας μας στο Facebook, προκειμένου να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες μας με τους παρακάτω τρόπους:

 • 1. μέσω της επιλογής «στείλτε μήνυμα» (send message)
 • 2. μέσω της επιλογής «καλέστε τώρα» (call now)

Η Εταιρία μας, προκειμένου να απαντήσει στα σχετικά ερωτήματά σας, συλλέγει και επεξεργάζεται το όνομα χρήστη που έχετε στο Facebook, καθώς και άλλες πληροφορίες που είναι δημόσια διαθέσιμες μέσω του προφίλ σας (π.χ. τηλέφωνο, email, κτλ.). Η ίδια η αποστολή μηνύματος με σκοπό την μεταξύ μας επικοινωνία, συνεπάγεται την συγκατάθεσή σας στην ως άνω επεξεργασία των δεδομένων σας. Η πρόσβαση και η χρήση της σελίδας μας υπόκειται στην Πολιτική Απορρήτου της εταιρίας μας όπως έχει δημοσιευθεί και ισχύει. Στην περίπτωση της πραγματοποίησης κλήσης, ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4) β. «Δεδομένα που παρέχετε εσείς – Επικοινωνία μέσω τηλεφώνου» της παρούσας Πολιτικής.

Στην περίπτωση που επιλέξετε να πατήσετε “LIKE” στην σελίδα της Εταιρίας στο Facebook, αυτό συνεπάγεται ότι δίνετε την συγκατάθεσή σας προκειμένου να βλέπετε τα νέα και τις προωθητικές ενέργειες (μέσω newsfeed) που πραγματοποιεί η Εταιρία μέσω της σελίδας της στο Facebook. Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε τέτοιες ενημερώσεις, μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να πατήσετε την επιλογή «UNLIKE».

Η Εταιρία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας (τεχνικά και οργανωτικά) για την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων μέσω του Facebook, όπως ενδεικτικά είναι ο περιορισμός των ατόμων που έχουν πρόσβαση στη διαχείριση του λογαριασμού της στο Facebook.

Σας ενημερώνουμε ότι η Εταιρία ευθύνεται μόνο για τον τρόπο και τα μέσα επεξεργασίας των δεδομένων σας για τους ως άνω σκοπούς (επικοινωνία, ενημέρωση και προωθητικές ενέργειες). Η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για τον τρόπο ή τα μέσα που η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης του Facebook επεξεργάζεται τα δεδομένα σας. Μπορείτε να ενημερωθείτε για την επεξεργασία των δεδομένων σας από την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης του Facebook μέσω των παρακάτω συνδέσμων: https://www.facebook.com/policy.php και https://www.facebook.com/business/GDPR.

13) Άλλες πληροφορίες

Σε περίπτωση που έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Πολιτική, ή αμφιβολίες σχετικά με την παρούσα Πολιτική, ή οποιοδήποτε θέμα που σχετίζεται με την προστασία των δεδομένων σας γενικά, στείλτε μέσω email με την Εταιρία στη διεύθυνση [email protected]. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας με το συμβατικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: Λ. Μαραθώνος 23 & Μ. Μπότσαρη 2, 15344 ΓΕΡΑΚΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.