Μεταφραστικές Υπηρεσίες

Η Πολυγλωσσική επικοινωνία δεν έχει πλέον σύνορα

Η Linguaphone, με την πολυετή εμπειρία της στην ξενόγλωσση εκπαίδευση, δίνει σήμερα την απάντηση στην ανάγκη των σύγχρονων επιχειρήσεων και οργανισμών για πολυγλωσσική επικοινωνία, παρέχοντας υπηρεσίες Μετάφρασης και Διερμηνείας υψηλού επιπέδου, σε συνεργασία με εξειδικευμένους και πεπειραμένους μεταφραστές σε περισσότερες από 20 γλώσσες.

Η εταιρία αναλαμβάνει μεταφράσεις και τοπικές προσαρμογές κειμένων από οποιαδήποτε ξένη γλώσσα προς τα Ελληνικά ή το αντίστροφο, καθώς επίσης και μεταξύ ξένων γλωσσών.

Εκτός από κείμενα γενικού περιεχομένου, καλύπτεται ευρύ φάσμα εξειδικευμένων κειμένων στον τεχνικό, εμπορικό, οικονομικό, νομικό, κ.λπ. τομέα. Οι μεταφραστές μας είναι επιστήμονες των αντίστοιχων πεδίων, προκειμένου να μπορούν να αντιλαμβάνονται απόλυτα το κείμενο-πηγή και να μπορούν να το αποδώσουν με την απαιτούμενη ακρίβεια.

Η υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι για εμάς βασικός στόχος και αποτελεί τη δέσμευσή μας προς τον πελάτη. Επιπρόσθετα, οι διαδικασίες που ακολουθούμε σε όλα τα στάδια υλοποίησης της μετάφρασης —από την εκδήλωση του ενδιαφέροντος από τον πελάτη, μέχρι την οριστική παράδοση του μεταφρασμένου κειμένου— είναι απόλυτα ελεγχόμενες και σύμφωνες με τα διεθνή πρότυπα. Για την εταιρεία μας εξάλλου, η ποιότητα είναι ταυτόσημη με την πλήρη ικανοποίηση του πελάτη.

Τα Βασικά στοιχεία που συντελούν στην επίτευξη της υψηλής ποιότητας

Οι προδιαγραφές που θέτει η Linguaphone προκειμένου να εξασφαλίσει την άριστη ποιότητα που προσφέρει, περιλαμβάνουν:

 • Αυστηρή επιλογή για συνεργασία έμπειρων μεταφραστών, κατόχων πτυχίων και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών σε συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο.
 • Στις περιπτώσεις των μεταφράσεων προς μια ξένη γλώσσα χρησιμοποιούνται συνήθως μεταφραστές που έχουν τη γλώσσα αυτή ως μητρική.
 • Ορισμός Υπευθύνου Έργου για κάθε μετάφραση, ο οποίος είναι το πρόσωπο επικοινωνίας με τον πελάτη καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου. Ο Υπεύθυνος Έργου έχει τη συνολική ευθύνη του τελικού αποτελέσματος απέναντι στον πελάτη.
 • Έμπειρος αναθεωρητής επιμελείται τη μετάφραση.

Ολοκληρωμένο σχέδιο ποιοτικού ελέγχου

Το ολοκληρωμένο σχέδιο ποιοτικού ελέγχου που εφαρμόζουμε για την παραγωγή του μεταφράσματος περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

 • Δείγμα (τουλάχιστον μιας σελίδας) μεταφρασμένου κειμένου πριν την ανάθεση, εφόσον απαιτείται από τον πελάτη ή την ιδιαιτερότητα του έργου.
 • Αρτιότητα τελικού παραγόμενου κειμένου.
 • Ακρίβεια περιεχομένου και ορολογίας, λαμβάνοντας υπόψη το σκοπό του κειμένου.
 • Ορθογραφία, γραμματική και σωστή χρήση της γλώσσας.
 • Συμμόρφωση με τις επιθυμίες του πελάτη ως προς το κείμενο στόχο και τις σχετικές απαιτήσεις.
 • Συμμόρφωση με τις τυχόν άλλες συμφωνίες με τον πελάτη.
 • Δέσμευση της εταιρείας και των συνεργαζόμενων μεταφραστών για απόλυτη εχεμύθεια.

Γρήγορα, απλά και σίγουρα

Προκειμένου να εξασφαλιστούν οι συντομότεροι δυνατοί χρόνοι παράδοσης και να καλυφθούν συγκεκριμένες ανάγκες αναπαραγωγής του πελάτη, το μεταφρασμένο κείμενο παραδίδεται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, μέσω ηλεκτρονικού ή απλού ταχυδρομείου –ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο συμφωνηθεί, ενώ η παραλαβή των πρωτότυπων κειμένων γίνεται επίσης με ανάλογο τρόπο.

Η επικοινωνία με τον Υπεύθυνο Έργου που ορίζεται από τη Linguaphone εξασφαλίζει τη συνεχή σας ενημέρωση για την πορεία της εργασίας σε όλα τα στάδια παραγωγής και σας παρέχει σιγουριά για το τελικό αποτέλεσμα.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή περαιτέρω πληροφορία, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο +302107103500 ή με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση [email protected].