Πιστοποίηση

Πιστοποίηση

Η γνώση ξένων γλωσσών είναι απαραίτητη στη σημερινή εποχή, η οποία είναι ιδιαίτερα απαιτητική και ανταγωνιστική. Οι εταιρείες εξετάζουν με μεγάλη προσοχή τη γνώση ξένων γλωσσών στα βιογραφικά των υποψηφίων που λαμβάνουν. Παράλληλα, οι νέοι, οι οποίοι σκοπεύουν να σπουδάσουν σε μια χώρα του εξωτερικού, θα πρέπει να μιλούν, να καταλαβαίνουν και να χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη γλώσσα σε ακαδημαϊκό επίπεδο.

Μαθαίνοντας μια νέα γλώσσα αποκτάς δεξιότητες οι οποίες θα σε κάνουν να ξεχωρίσεις στον επαγγελματικό στίβο ανεξάρτητα από τα ακαδημαϊκά πτυχία που κατέχεις.

Όταν χρειαστεί κάποιος να πιστοποιήσει την επάρκεια των γνώσεων του σε μία γλώσσα, είτε γιατί του το ζητούν στη χώρα που θα συνεχίσει τις σπουδές του, είτε γιατί είναι απαραίτητο για την επαγγελματική του πορεία, λαμβάνει μέρος στις επίσημες εξετάσεις για την απόκτηση Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας στα επίπεδα που ορίζονται με το «Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για τις Γλώσσες» του Συμβουλίου της Ευρώπης και διενεργούν οι Επίσημοι Εξεταστικοί Φορείς.

Βασικό Επίπεδο (Basic Level)
Το Βασικό Επίπεδο Γλωσσομάθειας (Α1 ή Α2) αφορά στους εκπαιδευόμενους οι οποίοι ξεκινούν από αρχάριοι, χωρίς καμία προηγούμενη επαφή με τη γλώσσα, και επιθυμούν να αποκτήσουν μία σχετική άνεση σε επίπεδο καθημερινής κατανόησης και επικοινωνίας, τόσο προφορικής όσο και γραπτής.
Μέσο Επίπεδο (Intermediate Level)
Το Μέσο Επίπεδο Γλωσσομάθειας(Β1 και ή Β2)αφορά στους εκπαιδευομένους οι οποίοι επιθυμούν να αναπτύξουν τις γνώσεις τους για περαιτέρω ακαδημαϊκές σπουδές ή για να ανταποκριθούν καλύτερα στις απαιτήσεις του χώρου εργασίας τους.

Εξεταστικοί Φορείς

Οι Επίσημοι Εξεταστικοί Φορείς είναι οι οργανισμοί που είναι υπεύθυνοι σε κάθε χώρα για τη διενέργεια των Εξετάσεων Γλωσσομάθειας και την ανακοίνωση των σχετικών αποτελεσμάτων. Οι Εξεταστικοί Φορείς έχουν τη δικαιοδοσία να επιβραβεύουν τους επιτυχόντες στις εξετάσεις. Οι περισσότεροι Εξεταστικοί Φορείς λειτουργούν ως μη-κερδοσκοπικοί οργανισμοί.

Σε κάθε χώρα, αρκετοί Εξεταστικοί Φορείς αναλαμβάνουν την πραγματοποίηση εξετάσεων σε διαφορετικές γλώσσες, καθώς τα Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας που παρέχονται είναι αναγνωρισμένα από ολοένα και μεγαλύτερο αριθμό Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, κρατικών και ιδιωτικών φορέων και οργανισμών, καθώς και επιχειρήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο. Στην Ελλάδα, το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) αναγνωρίζει και δημοσιοποιεί τα Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας που αναγνωρίζονται στο προσοντολόγιο για την κάλυψη θέσεων του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα.

Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για τις Γλώσσες (Common European Framework of Reference for Languages – CERF) κατέχει κεντρικό ρόλο στην εκπαιδευτική πολιτική και τη γλωσσική πιστοποίηση, όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως.

Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για τις Γλώσσες (CERF)

Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για τις Γλώσσες (Common European Framework of Reference for Languages) έχει ορίσει έναν οδηγό αξιολόγησης που χρησιμοποιείται για να αποτυπωθεί η πρόοδος των εκπαιδευομένων στις ξένες γλώσσες στην Ευρώπη και σε άλλες μη-ευρωπαϊκές χώρες. Θεσπίστηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης μεταξύ 1989 – 1996.

Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για τις Γλώσσες θέτει τις προδιαγραφές για το τι καλείται να επιτυγχάνει ο εκπαιδευόμενος στις επιμέρους γλωσσικές δεξιότητες (κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου, και παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου) σε κάθε επίπεδο της γλώσσας, προκειμένου να του απονεμηθεί το αντίστοιχο Πιστοποιητικό γλωσσικής επάρκειας.

Τα 6 Επίπεδα Γλωσσομάθειας είναι παγκοσμίως αποδεκτά ως ο οδηγός για την κατάταξη των εκπαιδευόμενων και των εξεταζόμενων σε μια γλώσσα.

Στόχοι - Επίπεδα

Ακολουθούν οι στόχοι που επιτυγχάνονται με την κατάκτηση κάθε επιπέδου και την απόκτηση της αντίστοιχης πιστοποίησης.

Στόχος Α1

 • Μπορείτε να κατανοείτε λέξεις και απλές φράσεις σε σχέση με εσάς.
 • Μπορείτε να επικοινωνείτε με απλό τρόπο, να θέτετε απλές ερωτήσεις.
 • Μπορείτε να συμπληρώνετε τα προσωπικά σας στοιχεία, να γράφετε μια κάρτα / ένα μήνυμα από τη χώρα που επισκέπτεστε.
 • Μπορείτε να απαντάτε σε απλές ερωτήσεις προφορικά και γραπτά.

Στόχος Α2

 • Μπορείτε να κατανοείτε εκφράσεις εκτός κειμένου που σας αφορούν προσωπικά, το νόημα ενός απλού, σαφούς μηνύματος, ένα φυλλάδιο με μικρές αγγελίες.
 • Μπορείτε να συμμετέχετε σε καθημερινές απλές συζητήσεις και να ανταλλάσσετε πληροφορίες.
 • Μπορείτε να περιγράφετε τον εαυτό σας και την οικογένειά σας, να περιγράφετε την επαγγελματική σας κατάρτιση.
 • Μπορείτε να γράφετε μια απλή επιστολή και να κρατάτε σημειώσεις.

Στόχος B1

 • Μπορείτε να κατανοείτε τα κύρια σημεία μιας συζήτησης εφόσον η γλώσσα που χρησιμοποιείται είναι απλή και το θέμα οικείο.
 • Μπορείτε να ανταπεξέλθετε σε μια συνεννόηση όταν βρίσκεστε στο εξωτερικό και να συμμετέχετε σε μια συζήτηση χωρίς προετοιμασία.
 • Μπορείτε να περιγράψετε γεγονότα, να διηγηθείτε την πλοκή μιας κινηματογραφικής ταινίας.
 • Μπορείτε να γράψετε ένα απλό κείμενο πάνω σε οικεία θέματα.

Στόχος B2

 • Μπορείτε να κατανοείτε πολύπλοκες συζητήσεις εφόσον το θέμα είναι οικείο.
 • Μπορείτε να διαβάζετε και να κατανοείτε ένα κείμενο πεζού λόγου.
 • Μπορείτε να εκφράζετε και να υποστηρίζετε με άνεση τις απόψεις σας, να περιγράφετε με λεπτομερή τρόπο γεγονότα που έχουν σχέση με το αντικείμενο της εργασίας σας.
 • Μπορείτε να γράφετε σαφή κείμενα με λεπτομέρειες, πάνω σε μια μεγάλη ποικιλία θεμάτων, προσωπικές και επίσημες επιστολές.

Στόχος C1

 • Μπορείτε να κατανοείτε μια συζήτηση χωρίς συγκεκριμένη δομή, να παρακολουθείτε κινηματογραφικές ταινίες χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια.
 • Μπορείτε να κατανοείτε λογοτεχνικά κείμενα, εξειδικευμένα άρθρα και να καταλαβαίνετε τη διαφορά στον τρόπο γραφής κειμένων.
 • Μπορείτε να εκφράζεστε αυθόρμητα, να χρησιμοποιείτε αβίαστα τη γλώσσα σε επαγγελματικές ή κοινωνικές συζητήσεις, να παρουσιάσετε με σαφή και περιεκτική περιγραφή ένα πολύπλοκο θέμα.
 • Μπορείτε να εκφράζεστε γράφοντας ένα πολύπλοκο κείμενο σωστά δομημένο, μια επιστολή, μια μελέτη.

Στόχος C2

 • Μπορείτε να κατανοείτε άριστα τον προφορικό λόγο, ανεξάρτητα από την ταχύτητα ομιλίας των συνομιλητών σας, να κατανοείτε με άνεση εκπομπές, συζητήσεις από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
 • Μπορείτε να διαβάζετε και να εμβαθύνετε στη μελέτη οποιουδήποτε κειμένου, λογοτεχνικού, επαγγελματικού κ.α.
 • Μπορείτε να συμμετέχετε σε συζητήσεις με άνεση να εκφράζετε τις απόψεις σας με ακρίβεια, να αναπτύσσετε την επιχειρηματολογία σας με σαφή λόγο.
 • Μπορείτε να γράφετε ένα κείμενο με ροή προσαρμοσμένο στις περιστάσεις, μια επαγγελματική εργασία ή να παρουσιάσετε ένα λογοτεχνικό έργο.

Ακολουθήστε τον σύνδεσμο ELP_Template_EN (coe.int) για να δείτε αναλυτικά τον στόχο του κάθε επιπέδου της αντίστοιχης Πιστοποίησης που ορίζεται σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για τις Γλώσσες.